Octaaf

bulletEen octaaf heeft meerdere betekenissen, maar vaak wordt met een octaaf de interval bedoelt tussen twee tonen waarvoor geldt dat de frequentie van de tweede toon precies het dubbele, of de helft, is van de eerste.
bulletIn de muziek gebeurt dat in acht stappen, vandaar de naam octaaf.
bulletDe opbouw in het octaaf verloopt niet geheel lineair, maar er zijn grotere en minder grote stappen.
bulletIn mijn stukje:   Het Enneagram kunt u lezen en zien hoe deze stappen verlopen.
bullet**
bulletEn toen zat ik me tussen twee koppen koffie door af te vragen, of dit effect zichtbaar zou zijn in de koersgrafieken.
bulletDan komt als volgende de vraag, hoe zet je dit op en wat wil je weergeven.
bullet**
bulletIk heb toen om dat uit te proberen/zichtbaar te maken snel  een stukje ta-script code gemaakt.
bulletDit ook als opzet naar andere vormen van vibratie en harmonische.
bulletToen de code klaar was dacht ik dat u er misschien ook wel mee wilde experimenteren, en vandaar dat ik deze even publiceer.
bullet.
bulletOmdat ik met afkortingen voor mezelf werkte, is enige verduidelijking wellicht gewenst.
bullet*
bulletAls eerste heb ik vanaf een top terug naar 0 geprobeerd het octaaf terug te rekenen waarbij ik er vanuit ging dat het koersverloop naar de top toe exact één octaaf besloeg, en dat terug gerekend naar 0.
bulletOmdat de top nooit exact op het niveau van een volledig octaaf zal liggen heb ik de mogelijkheid ingebouwd de topwaarde op een bepaalde datum aan te passen; dit om ermee te kunnen experimenteren.
bulletOok is het mogelijk dat het niveau niet terug moet naar nul maar net iets hoger, daarom kunt u ook het 'nulniveau' aanpassen
bulletU kan aangeven op welke datum de lijnen moeten starten en tot hoever deze moeten doorlopen.
bullet*
bulletDaarna ontstond het idee om vibraties weer te geven die vanaf de 1/8 lijn, de 2/8 lijn. de 1/3 lijn etc. etc. ontstaan.
bulletU kan aangeven of u deze weergegeven wilt zien,welke wel en welke niet,  op welke plaats in de tijd u deze wilt zien ( start en einde datum) en vervolgens  kan u deze 1-3 octaven omhoog door laten lopen.
bullet*
bulletVervolgens treft u in het parameter menu de mogelijkheid aan om vibraties vanuit een bodem omhoog weer te geven,  en dit kan in dit programma tot zeven octaven omhoog.
bulletOmdat ook een bodem in de grafiek niet exact op het startpunt van een octaaf zal liggen, kunt u ook de bodemwaarde aanpassen.
bulletOok hier kunt u weer aangeven tot waar u de lijnen ( in de tijd)  weergegeven wilt zien.
bullet*
bulletDaarna wilde ik nog even zien hoe een en ander er uit zo zien wanneer ik in de eerst genoemde vibratie van top naar nul, tussen elke lijn ook weer de waarde van top -naar 'nul' zou weergeven.
bulletDie mogelijkheid heb ik als laatste ingebouwd.
bullet*
bulletU kan ook nog het type lijn ingeven wat u wilt zien.
bullet*
bulletVerder ben ik in de opzet uitgegaan van een witte koersweergave op een zwarte achtergrond, zodat de gebruikte kleuren goed zichtbaar zijn.
bullet*
bulletIk wil nog even opmerken dat dit slechts een poging om vibraties in de eerste lijn weer te geven, als opzetje naar wat anders.
bulletDat anders verneemt u in de toekomst wellicht nog.
bullet.
bulletHieronder enkele grafieken die zijn gemaakt met deze indicator.
bullet.
bulletIk heb voor de verandering de grafiek van RD-Shell gepakt in plaats van altijd maar de AEX-index.
bulletShell plaatste de top in de grafiek op 12-09-2000.
bulletOp het moment dat we vermoeden dat daar een top staat kunnen we een octaaf verdeling naar nul maken, die er dan als volgt uitziet, waarbij ik de lijnen heb laten tekenen tot Maart 2003, maar dat weet je van te voren niet, maar dat maakt voor de plaats van de lijnen niet uit.
bulletDat plaatje ziet eruit als volgt:
bulletPlaatje 1:

bullet

U ziet in plaatje 1 de verdeling vanaf de top naar 0.

bullet

Ik heb de verschillende niveaus elk een eigen kleur gegeven.

bullet

De 4/8 lijn krijgt natuurlijk de kleur rood als zijnde een belangrijk niveua.

bullet

De 1/3 en de 2/3 lijn krijgen de kleur paars, zij zijn de belangrijke niveaus na de 4/8 lijn.

bullet

De halve tonen heb ik achterwege  gelaten, die ontstaan vanzelf via de onderverdelingen.

bullet

Ziet u hoe diverse lijnen mooi niveaus voor de toekomst vastleggen?

bullet

Kijk ook eens naar die 4/8 lijn.

bullet

4/8 is het midden, het ofwel 'the centre'.

bullet

Wie in zijn studie vroeger te maken heeft gehad met zaken zoals het ijzerkoolstof diagram, weet dat je materiaal kunt harden door spanning op te bouwen in het materiaal.

bullet

Zo vindt je in de natuur materialen die vanuit zichzelf keihard zijn, doordat er in de kern krachten werkzaam zijn die elkaar tegenwerken, waarbij de elkaar tegenwerkende krachten het grootst zijn in wat de Engelsen zo mooi omschrijven als  'the nucleal centre of a unit or system, where opposing pressures reach their point of maximum pressure'.

bullet

We diepen dat in een ander stukje wel een keer verder uit, maar hier ziet u dus dat rondom het centrum de grootste krachten werkzaam zijn, vandaar die belangrijke 50% lijn.

bullet

Kijkt u bijvoorbeeld eens naar het plaatje wanneer we die 50% lijn verder laten lopen:

bullet

Plaatje 2:

bullet

.

bullet

Vanuit de gedachte van Gann "Wheels in Wheels" kunt u zich verder de volgende twee mogelijkheden indenken:

bullet

Vanaf elke lijn die u ziet in plaatje 1 start een nieuwe vibratie met het niveau van die lijn als startbasis, en ook kunnen we vanuit het top-nul idee elke lijn van bijvoorbeeld 7/8 naar 2/3 onderverdelen volgens het idee top--> nul.

bullet

Beide mogelijkheden zijn in de indicator aanwezig.

bullet

Ik geef even een plaatje voor de mogelijkheid dat elke ruimte tussen de lijnen in plaatje 1 wordt voorzien van de verdeling top-nul ( laatste mogelijkheid onder in het indicatorveld)

bullet

Plaatje 3:

bullet

Ik heb in plaatje 3 even enkele onderverdeling laten teken, kijkt u eens naar de werking van de lijnen hiervan, rood-paars ...

bullet

.

bullet

We kunnen de lijnen ook verder laten lopen na de bodem in 2003 om te kijken hoe en of deze invloed hebben op het latere koersverloop.

bullet

Plaatje 4:

bullet

Tja, kijkt u er zelf even naar, waarbij u moet bedenken dat al deze lijnen komen vanuit het ene prijspunt, de top in 12-September-2000.

bullet

*

bullet

We kunnen natuurlijk ook een reeks vibraties uit zetten vanaf de bodem in Maart 2003 tot aan het topje in Juli-2007.

bullet

Dat ziet u dan in plaatje 5:

bullet

Plaatje 5:

bullet

Wanneer u de koersgrafiek volgt vanaf de start in Maart 2003 ziet u dat het eerste oponthoud plaats vindt tussen de 1/8 en 2/8 lijn waarna later steun wordt gevonden op de2/8 lijn.

bullet

Bij doorbraak van de 1/3 paarse lijn wordt een aanval gedaan op de 4/8 lijn, wat meestal de eerste keer fout gaat.

bullet

Na doorbraak van de rode 4/8 lijn blijft de koers zijwaarts gaan in een range welke wordt aangegeven door de rode 4/8 lijn en de paarse 2/3 lijn.

bullet

Uitbraakpogingen uit deze range stranden meestal op interne onderverdelingen van de lijnen, waarbij ik hierboven even handmatig twee stukjes heb ingetekend ( ik zal dat later deze week nog even aanbrengen in de indicator) .

bullet

Uitbraak boven de paarse twee derde lijn doet de koers stranden op de 7/8 lijn.

bullet

En dat allemaal vanuit dat ene koerspunt in Maart-2003.

bullet

..

bullet

En zo kunnen we nog even doorgaan, maar u mag dat voor uzelf gaan doen, daarvoor geef ik u immers de indicator.

bullet

Zet u bijvoorbeeld eens de top-nul vibratie uit in de AEX-index grafiek vanaf de top in September-2000.

bullet

Dan ziet u gelijk de overeenkomsten met het Square wat ik af en toe laat zien in de maandgrafiek.

bullet

.

bullet

De code kunt u vinden op ta-script.com via de link:

bullet

.

bullet

Vragen en of opmerkingen of dingen die u graag aangepast wilt zien in deze indicator mag u sturen naar Jan@JSTAS.com of hier in de topic, bedenk dat het pas versie 1.0 is ;)

bullet.
bulletVriendelijke groet,
bulletJan ;)
bullet*