AEX

25-08-2007
*
We beginnen deze keer eens met het weer bericht ;))
Figuur 1:

In figuur 1 ziet u de wolk grafiek welke ik vorige week kort heb besproken.
De koers zit nog steeds onder de bewolking, dus  bearish.
We zien echter dat de koers de laatste tijd stijgend is en dat er een dunne bewolking op het pad ligt.
Het dunste punt ligt op 6-september.
Wat zegt dat ?
Wel ... niets, maar het geeft aan dat de koers op dat moment het gemakkelijkst door de bewolking heen kan breken naar de zonzijde; daarna wordt de wolk weer dikker.
Het geeft dus niet aan dat de koers daar door de wolk heen zal breken, maar indien de koers op dat moment bij die dunne plek is, zal deze daar weinig weerstand ondervinden;  zie eerdere dunne plekken van de wolk.
.
Ik plaats deze week ook even de Ichimoku Kinko grafiek voor de Dow Jones index.
Figuur 2:

Het dunne gedeelte van de wolk  ligt hier wat breder in de tijd:  3-11 September.
.
Beide grafieken wijken af van de standaard instelling, ik heb beide grafieken geprobeerd aan te passen aan hun karakter, dus de grafiek van de AEX heeft een andere instelling dan die van de Dow Jones.
 
De koersen liggen momenteel nog een stukje verwijderd van de wolk, maar zoals er de laatste tijd met geld is/wordt gesmeten .... tja dan is een paar honderd punten in de Dow niets.
Uitkijken dus met al te negatieve scenario's, volg de grafiek, volg de koers, "go with the flow", je weet immers niet hoelang en hoever "men" dit kan ondersteunen, en aangezien in de VS markt het kapitaal zit,  kunnen wij alleen mee spartelen in die richting die men daar aangeeft, zolang men vertrouwen heeft in de Dollar.
*
Dan zagen we dat op donderdag intraday de koers een waarde van 521,15 bereikte en op dat moment weer van richting veranderde.
En dan denk je: waarom nu een omkeer op 521,15 ?
Bekijken we de laatste golf omlaag vanaf midden juli naar midden augustus dan zagen we een daling van 563,98 - 479,49 --> 84,49 punten.
De stijging vanaf die 479,49 naar de waarde 521,15 --> 41,66 punten ofwel 49,3% ; geen logische waarde voor een omkeer op dat punt.
Wat lag er dan wel te wachten op 521,15 ?
In mijn stukje:  de basis van het square heb ik indertijd uitgelegd dat n van de basis dingen van Gann is het onderverdelen van koersbewegingen in 8 gelijke delen; en ik heb dat aan de hand van een paar grafieken laten zien.
Kijkt u eens naar onderstaand plaatje:
Figuur 3:

 

U ziet aan de inzet van de grafiek dat de koers afgelopen donderdag ( de n na laatste candle) afketste op de 5/8 lijn.
703,18 -217,8 --> 485,38
 485,38/8 --> 60,6725
 5*60,6725 --> 303,3625
 303,3625 + 217,8 --> 521,16
De 5/8 lijn ligt dus op 521,16 en dat is waar de koers donderdag op afketste.
*
Dan plaats ik op deze plek maar gelijk even de Murreymath grafiek van dit moment voor een kleiner koersbereik.
Figuur 4:

De koers van de AEX worstelt momenteel om los te komen van de 5/8 lijn, donderdag sloot de koers er net onder en vrijdag sloot de koers er net boven.
Bij stijging van de koers zal deze weerstand ondervinden van de 6/8 lijn op 531,25 maar houdt ook de mMMTL in de gaten welke ligt op 523,44
Omlaag is de 4/8 lijn belangrijk op de waarde 500 met daar tussen in de mMMTL op de waarde 507,8
.
Plaats ik de Murrey grafiek ook gelijk even voor de Dow Jones:
Figuur 5:

De slotkoers van de DJIA lag afgelopen vrijdag op 13.378,87 en dat is net boven de mMMTL  welke ligt op 13.360 waardoor de koers nu in het gebied van de 6/8 lijn is aangekomen.
*
En als we dan toch met steun en weerstand niveaus bezig zijn, de neutrale zone ligt tussen de waarden 517,6 - 518,7, terwijl weerstanden omhoog liggen op 520,5 - 522,4 - 523,5 en 525,4 terwijl steun ligt op de waarden 515,7  - 513,8 - 512,7 en 510,8
Houdt natuurlijk ook de horizontale steunen uit de grafiek in de gaten.
*
Figuur 6:

In figuur-6 ziet u een square wat gebaseerd is op de the range van 703,18 --> 217,8
Ik heb de 5/8 lijn uit figuur 3 ook even ingetekend voor u.
Het square is een prachtige weergaven van veel wiskundige verhoudingen waar Gann mee werkte.
*
Figuur 7:

In figuur 7 ziet u een maand grafiek met daarin een blauwe lijn, dat is 200-daags gemiddelde.
We zien dat het sinds eind 2004 niet meer is voorgekomen dat de maand-candle onder het 200 daags gemiddelde sloot;  waarbij even opgemerkt dient te worden dat de laatste candle nog niet compleet is, immers de maand Augustus heeft nog een kleine week te gaan.
We zien in deze grafiek ook dat sinds het laagste punt in maart-2003 het niet meer is voorgekomen dat de koers langer dan twee maanden achtereen daalde (rode candles), en een derde rode candle (september) zou een breuk in deze rij zijn.
Wat verder opvalt aan de laatste (nog niet complete)  maand candle is de lange onderschaduw ofwel het sterke herstel wat in die maand plaats vond.
Wanneer we even terugkijken in de grafiek dan zien we dat een dergelijk sterk herstel vaak werd opgevolgd door een groene maand candle; gewoon iets om in het achterhoofd te houden.
*
Figuur 8:

In figuur 8 ziet u de week-box grafiek met daarin de dag -candles van de AEX met zijn 200 -daags gemiddelde.
We zien hierin dat het de laatste dag van deze week is welke de koers weer boven het MA-200 bracht.
Ook is in deze grafiek mooi te zien dat de koers een week eerder steun vond op de 1X4 Gann lijn en volgens de regels daarvan weer opveerde terug naar de er boven gelegen Gann lijn, de blauwe 1X3 Gann lijn.
Afgelopen vrijdag vond de koers intraday steun op deze blauwe 1X3 Gann lijn.
Indien de koers weer door de blauwe Gann lijn 1X3 daalt dan is dat een negatief teken voor de korte termijn waarna dan in eerste instantie weer de 1X4 Gann lijn kan worden opgezocht.
Het is echter ook mogelijk dat de koers weer omhoog kruipt langs de blauwe 1X3 Gann lijn, zoals we al eerder hebben gezien rondom de gele  1X2 Gann lijn.
Figuur 9:

Figuur 9 geeft de daggrafiek weer met daarin het rasterwerk vanaf maart-2003, een raster werk opgebouwd met het square of nine en de cyclus van 22 koers-bars.
De volgende verticale blauwe lijn ligt op 28-Augustus.
*
Er zijn diverse manieren om naar de daggrafiek te kijken, in figuur 10 ziet u er n ;))
Figuur 10:

Figuur 10 is een geintje van de hond, ik bekijk 't toch liever op de oude manier:
Figuur 11:

We zien dat de koers komende week tegen de paars-blauwe lijn aan loopt, hamvraag is natuurlijk of de koers er doorheen gaat of afketst.
*
De aarde is een planeet waar de maan omheen draait.
De aarde draait net als diverse andere planeten rondom de zon.
De zon is dus het middelpunt, en bekijken we de omloop van de planeten met de zon als middelpunt dan noemen we dit heliocentrisch.
We kunnen echter ook een en ander bekijken met als uitgangspunt dat de aarde het middelpunt is, en dan net doen alsof de planeten rondom de aarde draaien, men noemt dit geocentrisch.
Wanneer we nu de loop van de planeten geocentrisch bekijken dan treedt er een verschijnsel waarbij het lijkt dat planeten op een gegeven moment stil gaan staan en als het ware tegen hun normale draairichting indraaien, men noemt dit retrograde gaan.
De betreffende planeet gaat dan als het ware een stukje terug in de zodiac (retrograde) en vervolgt dan zijn normale gang weer.
Dit heeft tot gevolg dat het betreffende stuk van die omloopbaan in de zodiac drie keer wordt doorlopen.
Het eerste stuk, op dat moment nog de gewone loopbaan van de planeet, wat later weer wordt doorlopen in de retrograde, wordt de linker schaduw genoemd, daarna volgt dan de retrograde, en het stuk wat de planeet daarna weer doorloopt voordat hij bij het begin van de retrograde is wordt de rechter schaduw genoemd.
In onderstaande figuur heeft de hond het retrograde gedeelte van de planeet Venus even voor u in het blauw neergezet met aan elke zijde de schaduw in het grijs, 't beest verveelde zich kennelijk ;)
Figuur 12:

Ik zal de betreffende gedeelten hieronder even iets vergroot voor u neerzetten.

En van de dingen die opvalt in bijna elke periode is wel de behoorlijke daling welke plaats vindt in de periodes  dat Venus retrograde gaat met de schaduwen.
2001 -- daling in die periode 19%
2002 -- daling in die periode 23%
2004 -- daling in die periode 11%
2006 -- in die periode een stijging met een kleine dip
2007 -- daling in die periode 15%  tot nu toe ..
.
In 2001 - 2002 en 2004 verlaten we de totale periode lager dan we de periode ingaan, maar elke keer wel boven de bodem welke in die periode werd geplaatst.
2001 - 2002 en 2004 waren elke keer perioden in een duidelijk dalende trend van de totale grafiek.
De periode 2006 wijkt af van de andere perioden maar vond dan ook plaats in een stijgend stukje trend van de totale grafiek.
.
In 2001 en in 2002 werd twee maal een bodempje geplaatst in het retrograde gebied.
.
Ik zie in het gebied van 2001 wel een vergelijking met het gebied van nu, en indien dit nu weer zo zou verlopen, zou dat inhouden dat we nog even een bodempje gaan maken (hoger bodempje ?)  en vervolgens weer hoger het gebied gaan verlaten.
.
Waarom verlopen de gebieden niet elke keer hetzelfde wat betreft koersvorm?
Dat is eenvoudig te verklaren, Venus is niet de enige invloed op de koers ...er zijn nog diverse andere planeten welke invloed hebben en we zitten elke keer in een andere plaats in de zodiac; maar ik wilde het even kort en overzichtelijk houden.
.
Ik wil het hierbij even laten deze keer.
Veel succes op de beurs, en laat je niet gek maken door al die meningen en scenario's, volg de grafiek - trek je eigen plan, en lees dan pas al het andere wat er overal te lezen valt.
.
Vriendelijke groet,
JanS ;) &
.
E-mail --> jan@jstas.com
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideen, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!