AEX

bullet18-08-2007
bullet.
bulletDe Murreymath grafiek.
bulletFiguur 1:

bulletDe koers van de AEX dook op afgelopen vrijdag intraday even onder de 484 en zoals ik al vermeldde zal in dat geval het frame opschuiven waardoor er lagere koersen tevoorschijn komen.
bulletVanwege de grote koersbewegingen is het aantal punten per /achtste ook aangepast naar 15,6x punten per achtste.
bulletDe koers steeg na het rente besluit stevig en ging zelfs intraday door de 4/8 lijn maar wist daar toch niet boven te sluiten; de koers gaat zelden bij de eerste aanval door de 4/8 lijn.
bulletWe zien nu ook dat de koers beweging in de trading range terecht is gekomen welke ligt tussen 3/8 - 5/8.
bulletDe bovenzijde van de trading range ligt op 515,6 waar dus weerstand mag worden verwacht indien de koers door de 500 heen stijgt, tevens is dit horizontale weerstand in de grafiek met de candle van 14-augustus ( hoog was toen  515,34)
bulletOok van belang zijn altijd de mini-Murrey-math-lijnen ( mMMTL)  dat zijn de lijnen welke liggen op de helft van de grote lijnen in de grafiek, deze staan niet ingetekend.
bulletIn bovenstaande grafiek ligt deze lijn op 507,8 dus daar mag ook weerstand mogen verwacht, dat is in de buurt van de horizontale weerstand van het hoog van de candle van vrijdag.
bulletOmlaag ligt er dan steun op de 3/8 lijn op 484,4 met daar tussen in de mMMTL op 494,2
bullet*
bulletDan zal ik vanaf nu regelmatig een grafiek plaatsen met daarin enkele weerstand en steun zones.
bulletDe horizontale zones kunt u eenvoudig uit de grafiek halen, dus die laat ik achterwege.
bulletWat ik u laat zien zijn zones welke berekend zijn via een algoritme met Fibonacci waarden.
bulletIk ga even uit van twee typen traders, de end-off-day (EOD) trader en de IntraDay Trader (ITD)
bulletWanneer een berekende waarde samenvalt met een horizontale waarde, dan is dit een extra bevestiging natuurlijk.
bulletDe waarden voor de EOD trader rollen uit de weekgrafiek:
bulletFiguur 2:

bulletEn de waarden voor de ITD trader rollen uit de daggrafiek:
bulletFiguur 3:

bulletOmdat dit de eerste maal is dat ik u deze grafiek laat zien, zal ik een korte uitleg geven van de gebruikte afkortingen.
bulletRondom de slot koers van afgelopen vrijdag ziet u net erboven de letters NU en net eronder de letters ND
bulletTussen deze twee letters ligt een neutrale zone rondom de slotkoers in de daggrafiek.
bulletNU staat voor Neutral-Up, en erboven is dus positief.
bulletND staat voor Neutral-Down en eronder is dus negatief.
bulletDan ziet u nog de letters A-B-C-D voorafgegaan door een R of een S
bulletDe letter R is resistance ofwel weerstand en de letters S is support ofwel steun.
bulletZo ziet u dus dat de eerste weerstandzone RA  boven de NU  ligt op 507,47 ofwel de mMMTL tussen 4/8-5/8
bulletVerder geldt natuurlijk dat zodra een weerstandzone wordt doorbroken dit een steunzone wordt; u weet wel steun en weerstandlijn wisselen elkaar af.
bullet*
bullet 
bulletDan liet ik afgelopen week een keer de Ichimoku Kinko Hyo grafiek zien, in het kort cloud ofwel wolkgrafiek genoemd.
bulletEen mondvol voor een eenvoudige grafiek.
bulletWaar komt die naam vandaan?
bulletIk zal even wat geschiedenis neerzetten en wat vertaling voor diegene waarvan het Japans wat is afgezwakt na het verlaten van de lagere school ;-))
bulletDe grafiek is ontstaan nadat er methoden werden gezocht om beter te kunnen werken met de bekende Japanse candlestick grafieken.
bulletDe Japanse candlesticks zijn een bedenksel van Munehisa Homma die leefde van 1724 - 1803 en leefde in het vroegere Edo, het tegenwoordige Tokyo.
bulletHij ontwikkelde de vele bekende patronen waarbij veel patronen met als opmerkelijke factor het getal 3, en waarbij hij  ook vaak militaire termen in de naam verwerkte.
bulletIk zal er even een paar noemen met hun originele naam en onze westerse benaming:
bulletSanzan - three mountains - drie berg toppen - drievoudige top
bulletSanpei - three soldiers - meestal drie witte stijgende candles
bulletSansen - three rivers - drie rivieren - drievoudige bodem
bulletSankoo - three spaces - drie gaps
bulletSanpo - three laws
bulletEn zoals we verder nog hebben, "three Buddha ( kop-schouder)  / three crows ( drie kraaien, drie opvolgende lange dalende candles)  / Three-methods ( (drie methoden ) enzovoorts.
bulletMaar, diegene die zich iets verdiept hebben in candlesticks komt dat wel bekend voor.
bulletIn de loop van de jaren dertig, net voor het uitbreken van de tweede wereld oorlog begon Goichi Hosoda met het toevoegen van moving-averages aan de candlestick grafiek, onder het pseudoniem Ichimoku Sanjin.
bulletJaren later werd dit nog weer "verbeterd"door Hidenobu Sasaki die er de naam Ichimoku Kinko aan mee gaf.
bulletHyo is de benaming voor bar-chart, de Ichimoku Kinko grafiek kan namelijk ook prima als bar-chart worden weergegeven.
bulletMooi man ;)
bulletHoe is nu zo'n grafiek opgebouwd?
bulletIn de candlestick grafiek wordt een negendaags gemiddelde geplaatst, de Tenkan-sen ofwel Conversion Line.
bulletVerder wordt er nog een 26 daags gemiddelde geplaatst, de Kijun-sen ofwel Base Line.
bulletGemiddelden lijnen werken vaak als steun/weerstand in de koersgrafiek, en zo is er nog veel meer te doen rondom gemiddelden, zoals de koers gaat altijd terug naar zijn gemiddelde lijn, en bij toepassen van gemiddelden geeft een kruising vaak een bevestiging van een koop of verkoop signaal, en als trendindicator natuurlijk, allemaal mooi spul voor een stukje daarover, maar nu effe niet.
bulletEn ding wil ik nog wel even vertellen over gemiddelden omdat dit belangrijk is in verband met deze grafiek, gemiddelden zijn niet bruikbaar in grafieken met een zijwaarts koersverloop, daar hebben we immers oscillatoren voor.
bulletWie mijn eerdere stukjes daarover heeft gelezen zal gelijk opvallen dat de Ichimoku Kinko Hyo grafiek dus een trend volgende grafiek is !
bulletDe cloud is opgebouwd uit twee lijnen, de ene lijn genaamd: "Senkou Span A" en de tweede lijn genaamd "Senkou Span B"
bulletDe "Senkou Span A" lijn wordt verkregen door de waarden van de Tenkan (MA-9) en de waarden van de Kijun ( MA-26) op te tellen en te delen door 2 en vervolgens 26 dagen vooruit weer te geven in de grafiek.
bulletDe "Senkou Span B" lijn wordt verkregen door de hoogste koerswaarde van de laatste 52 dagen op te tellen bij de laagste koerswaarde van de laatste 52 dagen en te som te delen door 2; waarna deze ook 26 dagen vooruit wordt weergegeven in de grafiek.
bulletDe ruimte tussen deze twee lijnen wordt de wolk genoemd, the cloud.
bulletDan wordt er nog een lijn in de grafiek geplaatst, genaamd de "Chikou Span" ;  waarbij Chikou staat voor "lagging" ofwel na-ijlend.
bulletDeze Chikou Span is eenvoudigweg de slotkoers van vandaag 26 dagen terug geplaatst in de grafiek.
bulletHieronder ziet u deze grafiek voor de AEX.
bulletFiguur 4:

bulletBij het bekijken van deze grafiek moet u als basis nemen dat de wolk voor steun en/of weerstand zal zorgen.
bulletOp plaatsen waar de wolk dun is is de kans groot dat de koers er doorheen zal gaan omdat de steun/weerstand op dat moment klein is.
bulletEen dikke wolk geeft dus meer kans op steun, iets wat u bijvoorbeeld ziet in begin Juni, de koers zakt daar tot aan de wolk maar vindt in de wolk voldoende steun en veert weer op. 
bullet Half juli was de wolk dun, en toen de koers weer daalde naar de wolk kon deze er gemakkelijk doorheen omdat de steun van de wolk gering was.
bulletEn toch, wanneer u iets terugkijkt in de grafiek naar bijvoorbeeld tweede helft Maart, dan ziet u dat de koers door een dik gedeelte van de wolk heen stijgt zonder de minste aarzeling.
bulletDe grafiek klopt dus net niet lekker, hoe komt dat ?
bulletWel, de verklaring is eenvoudig, figuur 4 is getekend op basis van de originele instellingen, maar destijds had men een werkweek van 6 dagen ( de bazen waren daar heel blij mee ;)) ; terwijl we tegenwoordig een werkweek hebben van 5 dagen, en die waarden zijn afgestemd op de Japanse beurs.
bulletDe te gebruiken waarden moeten dan voor onze beurs iets worden bijgesteld, en de volgende grafiek ziet u dan ook weergegeven met de waarden 10 en 20 voor de gemiddelden.
bulletFiguur 5:

bulletWe zien dat de grafiek en het verhaaltje nu veel beter kloppen.
bulletEind Februari is de wolk dun en daalt de koers er gemakkelijk doorheen.
bulletIn de tweede helft van Maart is de wolk dun en stijgt de koers er weer gemakkelijk doorheen, en nadat de koers er toen doorheen ging en weer iets daalde vond deze steun omdat de wolk toen alweer dikker geworden was.
bulletHetzelfde zien we begin Juni, de koers daalde maar de wolk was vrij dik en bood zodoende prima steun.
bulletEind Juli zien we weer een dalende koers op de plaats waar de wolk dun is, en de koers ging er dan ook rap doorheen omdat er geen steun was, de "Senkou Span A" en de "Senkou Span B" lagen op elkaar, de dikte van de wolk was nul.
bulletLet ook even op de paarse naijlende lijn, de Chikou Span.
bulletOok voor deze lijn geldt de weerstand en/of steun van de wolk.
bullet.
bulletVerder geeft de plaats van de koers ten opzichte van de wolk aan de koers in een bull-markt zit ( koten)  of in een bear-markt ( gyakuten) , immers zit de koers boven de wolk dan schijnt altijd de zon en onder wolk is het somber.
bulletVerder mag duidelijk zijn dat wanneer de koers zich op grote afstand van de wolk bevindt deze geen waarde heeft op dat moment.
bulletIk zal de grafiek vaker plaatsen en er af en toe wat over vertellen.
bullet*
bullet*
bulletKijken we nog even naar wat andere grafieken.
bulletFiguur 6:

bulletFiguur 6 is een oude bekende, de Square-the-range week grafiek.
bulletDe daling stopte afgelopen week op de dalende witte lijn vanaf de top.
bullet.
bulletFiguur 7:

bulletWe zien de inmiddels beruchte candle van afgelopen vrijdag 17-augustus, een zeer positieve candle met voor de AEX index abnormale afmetingen.
bulletOok is het een kanjer van een omkeer patroon, lager openen - verder wegzakken - en vervolgens fors hoger sluiten.
bulletWe zien omhoog twee rode weerstandlijnen liggen, n op 507,6 dat is het gebied van RA in figuur 3 en net daarboven 509,1
bulletOmlaag ligt er steun op 478 en 473,4, maar belangrijker vind ik het om te letten op de waist van de candle en de 50% van de totale koersbeweging van afgelopen vrijdag welke waarden uitkomen op respectievelijk 492,2 en 493,2 .
bulletEen eindje erboven zien we de blauwe MA200 lopen rond de waarde 515,4 welke bij stijging als weerstand zal dienen.
bullet*
bulletDan werd er nog gevraagd naar de EW telling.
bullet Ik zal even een grafiekje neerzetten, omdat we anders nogal gemakkelijk langs elkaar heen praten.
bulletFiguur 8:

bulletIn figuur 8 ziet een mogelijk scenario: vanaf de top een golf 1-2-3 en dan nu omhoog in de golf 4.
bulletIn dat geval zou de golf 4 omhoog niet in het gebied van de golf 1 mogen komen om het negatieve scenario in stand te houden, dus een koerswaarde boven de waarde 523,76 doet dit scenario de das om, in welk geval deze 3 golf omlaag geteld wordt als een A-B-C.
bulletAlleen de derde golf ( de blauwe 3) die "zit me niet lekker" ;)
bulletIk tel eerder een driegolf in deze derde golf dan een vijfgolf in deze derde golf, terwijl die toch echt uit 5 golfbewegingen moet bestaan.
bulletDe beweging omhoog vanaf de blauwe 3? is zondermeer impulsief, maar kan best onderdeel zijn van een correctieve golf.
bulletLaten we de golf vanaf de rechtse gele pijl eens even uit elkaar plukken.
bulletFiguur 9:

bulletWe zien dat wanneer we deze laatste poot iets nader inspecteren, dat deze geteld kan worden als een complete impulsgolf gevolgd door een JanS-Flat ;)
bulletDie flat lijkt geplaatst, en mocht de AEX maandag verder stijgen dan kan dit scenario overboord zodra de koers boven de waarde 515,34 uit komt.
bulletBlijft de AEX onder de waarde 515,34 ( daar waar ook de MA200 ligt) dan krijgen we als iets groter plaatje:
bulletFiguur 10:

bulletSamenvattend, een koersstijging boven de MA200, de waarde 515,34 in de laatste grafieken helpt diverse negatieve scenario's om zeep.
bulletZolang de koers onder deze waarde blijft verwacht ik een versnelling omlaag.
bulletDe geplaatste blauwe c in grafiek 10 is niet zeker, maar moet voor dat scenario natuurlijk onder de grijze 2 blijven, die waarde 515,34.
bulletVoor zover even de Elliott analyse, ga niet blind op deze analyse, er zijn zoveel mogelijke scenario's, ik acht deze analyses echter als meest waarschijnlijke.
bullet.
bulletKijken we als afsluiting nog even naar de grafiek met RSI en Connie Brown indicatoren.
bulletFiguur 11:

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideen, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !

..

bulletWe zien in deze grafiek dat de "uitputtingstelling' een dag te vroeg was, maar dat is deze al vanaf begin Juli, ook toen kwam de rode 9 een dag te vroeg.
bulletToch, wanneer men had gehandeld donderdag op een stijgende koers aan de hand van de geplaatste telling, dan had men na een kalmeringspilletje in de ochtend toch goede zaken gedaan op vrijdag ;-)
bulletDe Connie Brown indicatoren waarschuwden al langere tijd voor een omslag, alleen is vervelend dat nooit de exacte datum er bij staat wanner dat dan gebeurd.
bulletIk houd de komende tijd die waarde 515,34 scherp in de gaten.
bulletDe RSI-14 plaatste vrijdag een laagste waarde, en ik vermoed dat dat niet het einde van deze dalende trend is, meestal zien we bij zo'n einde divergentie in de RSI-14, meestal --> dus niet altijd !
bullet.
bulletIk stop hier, ik heb nog grafieken genoeg om enkele dagen door te gaan, maar ik moet e.e.a. ook nog op diverse sites plaatsen, en ik moet er morgen ook weer op tijd uit, de beurs wacht niet op mij ;) , dus die bewaren we voor een andere keer.
bulletWilt u iets behandeld zien of verder uitgespit --> jan@jstas.com
bulletVeel succes, lees alle commentaren, dus ook deze, met een korrel zout, en bepaal uw eigen mening, het best voordat u e.e.a leest.
bulletVerder wil ik nog meegeven, dat elke overeenkomst met andere analyses toeval is, ik ben dit weekend veel weg geweest en heb nog geen tijd gehad om welke analyse dan ook te lezen, en meestal maak ik eerst mijn eigen verhaal, en lees dan pas andere analyses, om te zien waar ik het fout doe ;-))
bullet.
bulletVeel succes de komende dag/dagen, en laat je niet gek maken.
bullet.
bulletVriendelijke groet,
bulletJan & 
bullet.
bulletGrafiek werk weer verzorgd door de hond ;)