AEX

Vandaag bekijken we eens wat we  met de bekende Gann lijnen kunnen doen, en wat we eventueel van de Solar eclips van 19 Maart in de VS  mogen verwachten.
We beginnen met de AEX grafiek vanaf Juni 2006 met daarin de standaard Gann lijnen zoals ik ze de afgelopen maanden al diverse malen heb laten zien.
Grafiek 1:

 

In de grafiek ziet u de prijs-tijd-lijnen 2X1, 1X1, 1X2, 1X3 en 1X4.
Erg mooi is de eigenschap te zien, dat de koers bij het verlaten van de ene Gann lijn steun/weerstand  zal onder vinden van de volgende Gann lijn.
Te zien is dan ook dat de koers nadat deze zich weet los te werken van de aantrekkingskracht van de rode Gann lijn 1X1 daalt en steun ondervindt van de gele 1X2 lijn en weer daar vanaf opveert in december 2006.
De koers veert op maar goed is te zien dat de kracht eruit is (wat ook duidelijk te zien was in de RSI-14 grafiek) en eind Februari 2007 ligt de slotkoers van die dag exact op de gele Gann lijn 1X2.
De koers daalt verder de volgende dagen en volgens de Gann regel moet deze dan steun ondervinden op de erna volgende Gann lijn, dat is de lijn 1X3
Te zien is in grafiek 1 dat de koers inderdaad enkele dagen later keurig steun vindt op de blauwe 1X3 lijn en weer daar vanaf opveert.
De koers stijgt weer tot ongeveer 490,3 en daalt weer om weer steun te vinden op deze blauwe Gann lijn 1X3.
Timing is belangrijk in de dagelijkse handel op de beurs, omdat bij een juiste timing geld valt te verdienen.
We kunnen niet vooruit zien, en weten niet de koers van morgen, maar we kunnen wel bepaalde technieken loslaten op de grafiek die in het verleden vaak hun waarde hebben bewezen.
Wie zo af en toe mijn grafieken weet te vinden op het internet, zal zo nu en dan de lijnen welke ik hierna laat zien zondermeer zijn tegengekomen.
Laten we eens vanaf het topje op 08-11-2006 een set Gann lijnen omlaag tekenen.
U ziet dat in de volgende grafiek, waarbij ik voor de duidelijkheid alleen even de rode 1X1 lijn en de blauwe 1X3 lijn heb laten staan. Die lichtblauwe 1X3 lijn was in de grafieken de afgelopen week te zien als een grijs lijntje in de grafiek.
In de volgende grafiek staat ook even de horizontale steun rond 470,5 weergegeven.
Grafiek 2:

We zien dan rond punt A in grafiek 2  drie dingen samen komen;  de Gannlijn 1X3 vanaf het bodempje in juni-2006, de Gannlijn 1X3 vanaf het topje in november-2006 en de horizontale steunlijn op 470,54 vanuit 01-december-2006.
Verder kwamen we daar het Gann regeltje 3..5 nog tegen wat vermeld stond in mijn grafieken,, daar kom ik een andere keer wel weer op terug.
Let ook eens op hoe mooi die dalende Gannlijn 1X3 door de gap heengaat in midden december-2006, ook voer voor een andere keer ;)
Punt A lag dus vanuit veel kanten al min of meer vast, vooruit inde grafiek, de koers opende die dag op dat kruispunt, prikte er wel even kort doorheen, maar daarna was de weg omhoog.
.
Het ritje omlaag naar punt A vanaf de top rond 512 was een mooi ritje, en de vraag was of u dat ritje had kunnen voorzien.
Nou, die rit was goed te voorzien, op GT144 stonden zelfs 5 punten voor een top op die datum aangegeven, al een paar dagen van tevoren, en er waren nog meer signalen rond die datum, dus een niet te missen top.
Ik beperk me in dit stukje even tot 2 punten, dan houden we nog wat over voor een volgende keer ;)
Grafiek 3:

In grafiek 3 zijn de energie ringen toegevoegd zoals vermeld in het eerste stukje van Wusk.
U ziet de daling bij punt J, welke op dat punt te verwachten is volgens deze techniek.
Een herhaling daarvan ziet u bij punt N voordat een tweede keer steun werd ondervonden van de blauwe Gann lijn .
Een ander punt wat ons alert moest maken rond punt J was de Amstrong business cycle.
Deze cycle die vaak op een dag exact werkt in de VS indices gaf als alert-date aan 2007.15 ( harmonische van de cycle) en terug gerekend geeft dat als datum 27-februari-2007 als keerdatum in de VS indices, en daar was dus op 26-02 keurig op in te spelen in de AEX grafiek.
*
Nadat op afgelopen donderdag de koers exact sloot op de gele ring, liep de koers daar op vrijdag uit.
In mijn korte update van donderdag nacht gaf ik al aan waar rond vrijdag weerstand te verwachten was, we zien dan ook dat de koers een poging deed er doorheen te breken maar maar daarbij faalde en terugviel en bij slot van de dag een doji plaatste in de grafiek.
Ik heb het even voor u ingetekend in grafiek 4.
Grafiek4:

De lijnen voor komende week kunt u nu eenvoudig zelf intekenen, of kijk in de loop van deze week even naar mijn grafieken.
*
Ik wil nu even snel door naar astronomie verschijnselen welke voor komende week op de agenda staan.
Op maandag hebben we een "Solar eclips" in de VS  en op woensdag de "vernal equinox", ofwel de schaapjes mogen dan weer de wei in, de lente begint.
Ik pak nu even de Solar eclips.
Een solar eclips is de benaming voor het feit dat de maan tussen de aarde en de zon door draait waardoor vanaf aarde gezien de zon verduisterd wordt.
Tekening 1:

De afmetingen in de tekening  zijn niet op schaal en de tekening komt vanaf Wikipedia.
De mate van zonsverduistering hangt onder andere af van het gegeven hoever de maan op een gegeven moment van de aarde af staat.
Dat is te zien in de volgende tekening.
Tekening 2:

 

A = Total eclipse in the umbra
B = Annular eclips in the antumbra
C = Partial eclipse in the pentumbra
De maan staat eens in de 18,6 jaar weer exact op dezelfde plaats, en daar vandaan komt dan ook de 18,6 jaars cyclus welke je in sommige analyse methoden tegenkomt.
Daar is genoeg over te lezen op het internet wanneer u er in geÔnteresseerd bent.
Misschien nog wel leuk om even de volgende foto van een totale zonsverduistering te laten zien welke op 8-augustus 1999 werd gemaakt door Cindy Baart in Frankrijk.
Foto 1:

Allemaal erg mooi denkt u dan, en wat is daarvan dan de invloed op de beurs?
Ik wil er op dit moment niet verder op ingaan, maar er zijn goed werkende handels systemen welke werken met de hoeveelheid energie  van de zon die de aarde weet te bereiken, ook mooi voor een ander stukje.
Om nu even aansluiting te vinden tussen een en ander, stel ik kort dat wanneer de maan tussen de aarde en de zon staat, dit er voor zorgt dat er minder energie vanaf de zon de aarde zal bereiken.
Welke invloed heeft dat op het sentiment en dus ook de beurshandel ?
Laten we dat even nakijken in een grote index, bijvoorbeeld de S&P500
Grafiek 5:

De grafiek spreekt voor zichzelf, indien u daarbij ook even de volgende waarnemingen mee neemt.
Dhr. Pesavento vermeld onder andere de volgende bevindingen omtrent eclipses na een studie daarover  met een grafiek van 50-jaar lengte:
** Eclipses are excellent short term change in trend indicators. The effect wil take hold within 2 days of the actual event.
** Solar eclipses usually have more effect than lunar eclipses.
** If the stockmarket does not appear to be affected by the eclipse it is a very strong indication that the trend of the market before the eclipse will continue for some time.
.
Een effect in de S&P500 zal zonder twijfel in de AEX merkbaar zijn ;)
Voor bovenstaande grafiek heb ik de ephemeris even omgezet naar de Amerikaanse tijd.
.
Wat betreft de EW telling, welke ik nu niet uitgeplozen neerzet, zien we vanaf eind februari tot en met 5 maart een mooie impulsgolf omlaag, waarna een zijwaarts golf patroon ontstaan is, een flat of een double three.
Dit patroon lijkt mij nog niet compleet, zodat ik eerst voor begin komende week nog min of meer een zijwaartse beweging verwacht om dit patroon af te ronden, waarna een verdere beweging omlaag zou kunnen volgen.
.
Dan hieronder nog even voor u de Murreymath grafiek.
Grafiek 6:

.
Dan hieronder in grafiek 7 even de AEX grafiek met week-boxen
Het voordeel boven week-candles is dat erg goed te zien is wat er in de loop van de week gebeurde.
Grafiek 7:

.
De grafiek met de RSI-14  zal ik een dezer dagen weer even updaten.
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
.
Terug naar index
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!