Trending or Trading

Terug naar hoofdmenu
.
Aangepast 08-05-2006
Wie de dagelijkse beursgrafieken volgt heeft allang gezien dat de koers stijgt - daalt - of zijwaarts gaat.
Stijging of daling noemen we een trend fase, en een zijwaartse koers noemen we een trading fase.
Ieder die zich een beetje heeft verdiept in TA, weet wel dat een trendfase prima kan worden "bespeeld" met een paar gemiddelden, en dat in een tradingfase een oscillator de beste uitkomst biedt.
Maar, wat zijn nu de beste instellingen voor de waarden van de gebruikte gemiddelden (MA) en welke oscillator instellingen kunnen we nu het beste gebruiken.
Omdat uit te zoeken gebruiken we vandaag eens wat filters en technieken uit de elektronica, wat me vanuit mijn opleiding erg interesseert.
Een voordeel van het leven in de huidige tijd is daarbij, dat al het moeilijke werk al door geleerden voor ons is gedaan, alle filters en netwerken zijn al voor ons berekend en uitgevonden, we hoeven ze alleen  maar toe te passen, dat was een eeuw terug wel even anders ;-))
 
Wees niet bang, lees gerust verder, ik ga u niet vermoeien met allerlei filternetwerken of de  moeilijke namen ervan laat staan de formules waarvoor u om ze te begrijpen hogere wiskunde voor nodig heeft --> nee, ik hou het simpel ;-)
En voor de heren technici onderons, u zult zien dat ik een en ander een wat gemakkelijker naampje heb meegegeven om het voor de niet technici wat leesbaarder te maken; geeft niets, u zult vast wel begrijpen dat ik de oscillator gebruik om lage frequenties uit te filteren, de gemiddelden om hoge frequenties uit te filteren, en dat de hoofdcyclus wordt bepaald met behulp van Hilberts transf. en homodyne discr. alg., maar de gemiddelde lezer heeft daar niets aan, dus ik vervang dat alles door de woordjes netwerk, filter enz. )
 
Een begrip waarvan ik in het kader van dit verhaaltje gebruik van moet maken is:  "de cyclus".
Een cyclus is simpel gezegd: een regelmatig terugkerende bijzonderheid, zoals bijvoorbeeld de seizoenen zich afspelen binnen de cyclus van een jaar, immers na een jaar sta je weer op hetzelfde punt binnen die periode.
In de economie zijn veel cycli bekend, zoals de Kondratieff cyclus, de Juglar cyclus enz.
Allemaal erg mooie cycli, maar veel te lang om op te kunnen handelen.
Zo'n cyclus noemt men ook wel een golf, en bij bovengenoemde spreken we dan van conjuctuur golven.
Voor de dagelijkse handel allemaal van minder belang.
 
De cycli die we voor dagelijkse handel nodig hebben, zij die cycli die bijvoorbeeld elke 14 dagen een dal of een top te zien geven, of ingeval van intraday handel, bijvoorbeeld elke 14 koersbars een dal of een top.
Als het koersverloop elke 14 koersbars een dal laat zien, dan weten we na een dal dat er een top zal volgen en wanneer er weer een dal zal optreden.
Op zo'n moment passen we voor de handel een oscillator toe, die is afgestemd op die cyclus van 14 koersbars.
Een koersverloop wat bijvoorbeeld na elke 14 koersbars vanaf een dal een top heeft laten zien en weer terug is bij een gelijkdal, daarvan zeggen we dat dit een golfbeweging is van 14 eenheden.
De lengte van zo'n golf in dit geval is 14 eenheden, en op die lengte van 14 eenheden stemmen we onze te gebruiken oscillator af.
 
In de elektronica werken we liever met frequentie dan met golflengte i.v.m. de eenvoudiger formules, en dan blijken frequentie en golflengte omgekeerd evenredig te zijn, een langere golflengte geeft een lagere frequentie, een kortere golflengte een hogere frequentie.
De benaming golflengte en frequentie zal u ook vast wel bekend voorkomen vanuit het gebruik van bijvoorbeeld de radio.
U kent vast wel de benamingen  lange-golf / middengolf / korte golf  en ultrakorte golf ( vroeger stond op de afstemschaal van een radio dan vaak UKW wat later FM werd genoemd vanwege de gebruikte modulatie techniek)
Men zegt dan ook vaak, luister naar ons radio station op de FM (ultra-korte golf frequentie gemoduleerd) op de frequentie 103 MHz (Megahertz) of ons station op de middengolf op 747 KHz  wat dan vaak wordt weergegeven met AM747 waarbij dan AM staat voor de gebruikte modulatie techniek (amplitude modulatie) 
De lange golf en bijvoorbeeld en de middengolf waren dan benamingen in dit verband die werden gebruikt om een breed frequentie gebied aan te geven, maar wel duidelijk zal zijn dat in het lange golf gebied de golven lang en dus de frequentie laag was.
.
Wat we dus nodig hebben voor onze oscillator is de frequentie  (de lengte van een golf)  of wel welke  cyclus lengte de onderhanden zijnde grafiek heeft.
Eenvoudig zou je denken, we pakken een grafiek, trekken van bodem naar bodem een cirkeltje / cyclus  en klaar zijn we.
Om te laten zien hoe zo iets eruit ziet, heb ik even een grafiek geleend van Jeroen$ van www.beursplaza.com
Grafiek 1:

We zien dan korte rode cyclussen, iets langere groen cyclussen en wat langere rode cyclussen.
Probleem: waar stem je nu de oscillator op af?
Bijkomend probleem is nog dat de afgebeelde cyclussen die je ziet in een op deze wijze samengestelde grafiek niet het hele verhaal laten zien.
Je ziet een paar golven (cycli), in dit geval drie, die doen veronderstellen dat er verder niets aanwezig is.
Dat is niet zo, de afgebeelde cycli zijn namelijk opgebouwd uit de optelling van vele andere cycli met kortere looptijden (hogere frequenties), cycli met langere looptijden (lagere frequenties) en ook de harmonische van diverse cycli hebben invloed op het geheel.
Voordeel van een dergelijk wijze samengestelde grafiek is wel weer, dat er een filtering plaats vind van de hoogste frequenties, die voor de handel niet interessant zijn.
Verder verondersteld het op deze manier afbeelden van cycli dat de lengte van die cycli door de tijd heen contant is.
Laten we in onderstaande grafiek eens kijken of dat zo is.
Grafiek 2:

In bovenstaande grafiek ziet u de AEX waarin met behulp van een filter uit de elektronica de hoofdcyclus is bepaald  en onder in de grafiek is weergegeven.
U ziet dat de cycluslengte (de frequentie) nogal varieert, en ruwweg ligt tussen de waarde 9 en 33 koersbars.
We zien wel tijden dat de lijn op vrijwel gelijke hoogte blijft, en in zulke perioden zal een grafiek met een cyclus tekening erin heel mooi werk verrichten, maar zodra de cyclus lengte wijzigt ga je de mist in ;-)
.
Conclusie:
We zullen dus een oscillator moeten gebruiken die zich automatisch instelt op de cycluslengte, en die is eenvoudig te bepalen zoals u hier boven ziet.
.
Nu is een oscillator alleen bruikbaar voor een tradingfase zoals al eerder vermeld in deze tekst, en kunnen we voor een trend beter een paar gemiddelden gebruiken.
Alleen...... welke instelling geven we die?
En dan is er nog een probleem, als we zomaar een gemiddelde in de grafiek plotten, dan loopt die achter, van bijvoorbeeld een MA14 kan pas de eerste waarde berekend worden na 14 koersbars.
En dan kun je natuurlijk wel een kort gemiddelde gebruiken, maar die is weer erg zenuwachtig, en dan wordt je bij de eerste de beste koersfluctuatie die iets te groot is weer uitgestopt waarna de koers weer vrolijk verder huppelt; u achterlatend met een kater terwijl u niets gedronken hebt ;-))
Liever gebruiken we dus gemiddelden die niet achterlopen, "minimum lag" hebben dus.
Verder zal het gemiddelde af moeten hangen van de hoofdcyclus, en zich in moeten stellen op het koersverloop.
Ook dat is in de elektronica niet al te moeilijk, en u maakt daar zonder te weten elke dag wel gebruik van met apparaten die u gebruikt, maar ik zou u niet vermoeien met allerlei moeilijke formules.
Beter is om even te laten zien in een grafiek wat het resultaat is.
Grafiek 3:

We zien een mooie trend in de koersgrafiek, en we pakken door deze zichzelf instellende gemiddelden een mooi stuk van de trend mee.
Echter op de plaats van de paarse cirkel gaat het fout !
We worden uitgestopt, moeten weer instappen, er weer uit, allemaal handelingen die geld kosten en niets opleveren.
Wat is daar aan de hand zult u zich afvragen?
Wel, heel simpel -->  de koers gaat daar zijwaarts, en bij een zijwaarts koersverloop ( een tradingfase) moeten we geen gebruik maken van gemiddelden, maar van een oscillator.
.
Hoe weten we nu wanneer de koersgrafiek overgaat van een trend- in een trading- fase ?
Ene Hans zou daar ooit een belletje voor maken, maar tot nu toe heb ik daar nog niets van gezien ;-))
We kunnen ook koersbars gaan tellen en het aantal bekijken ten opzichte van de lengte van de hoofdcyclus, en dan na een kwart van de hoofd cyclus lengte bekijken hoe de koersbar staat ten opzichte van de gemiddelde lijn, maar dat is veel te veel werk, zeker bij toepassing op intraday grafieken, je blijft tellen, en we willen ook graag dat een en ander vanzelf loopt ;-)
Dus moeten we een andere manier bedenken.
We kunnen daarbij even het volgende bedenken, zodra de koers zijwaarts gaat in een bepaalde ritme, een cyclus, een mooie golfbeweging, dan is een groot gedeelte van de aanwezige energie geconcentreerd rondom die hoofdcyclus, de som van de golven van lagere en hogere frequenties lopen aardig in de pas met de hoofdcyclus om het even populair uit te drukken.
Zodra echter de koers sterk omhoog of omlaag gaat, en niet meer in het ritme van de hoofdcyclus een dal of top neerzet, zijn er dus frequenties (golven)  aanwezig die dit ritme verstoren en een redelijke amplitude hebben zodat ze overheersend zijn over de hoofdcyclus, zeker als die andere golven ook nog met elkaar in fase zijn.
Dit moeten we dus zichtbaar kunnen maken.
Goed bericht --> dat kan ;-))
Normaliter proberen we een filter zo scherp mogelijk in te stellen, zodat alleen frequenties binnen een bepaald bereik /amplitude worden zichtbaar gemaakt/ door gelaten, in de regel is binnen de 3-db aanvaardbaar.
Wat nu echter, als we het filter wijzigen, en uitbreiden naar 6dB en 12 dB,  waardoor ook de afwijkende waarden zichtbaar worden, waaruit we dan kunnen zien of ze meelopen met de hoofdgolf of juist tegenwerken.
In een tradingfase zou er dan een smalle band moeten ontstaan doordat alles samenwerkt, en in een trendfase zou er een duidelijke afwijking zichtbaar moeten zijn rondom de hoofdgolf, die de afwijking veroorzaakt.
U herinnert zich vast nog wel de weergave van de hoofdcyclus onder in grafiek 2 hierboven, een mooie smalle lijn.
Hieronder wordt deze lijn weergegeven samen met de 6dB en 12dB banden eromheen.
Grafiek 4:

Ik heb even in plaats van de daggrafiek een stukje intraday grafiek gepakt van de laatste dagen.
U ziet hier hetzelfde verschijnsel als in de dag grafiek, de gemiddelden hebben zich keurig ingesteld naar de hoofdcyclus, maar bovenin als de koersgrafiek zijwaarts gaat, gaat het mis, in en uitstappen steeds zonder winst.
Onder in de grafiek staat dan de hoofdcyclus weergegeven door middel van de groene lijn, en eromheen in rood en donkerrood de 6DB en 12 DB banden.
Linksonder in de grafiek ziet u dat de groene lijn en rode banden het duidelijk niet met elkaar eens zijn ;-)  en de dat de rode lijnen duidelijk de hoofdcyclus beÔnvloeden.
Als u in het onderste gedeelte van de grafiek langzaam naar rechts schuift, ziet u dat de rode banden in een kleiner bereik om de hoofd cyclus lijn (groen) komen te liggen.
Als de redenatie dan klopt, en we kijken op dat moment omhoog naar de koersgrafiek, dan zou deze een zijwaartse trend moeten gaan vertonen.
We kijken even .... gŰh, klopt ook nog... wie had dat nu verwacht ;-)
En als je dan naar het rode gemiddelde lijntje kijkt, wat is afgeleid van de hoofdcyclus, dat geeft deze als het ware al aan wat er op zo'n moment voor TA gebruikt moet gaan worden. Je ziet als het ware een sinusgolf ontstaan, het product van een oscillator wat gebruikt moet worden in een tradingfase.
.
De oscillator, daar hadden we het in het begin van dit stukje al even overgehad, en daarvan hadden we al ontdekt dat we de frequentie (golflengte) ervan afhankelijk moeten laten zijn van de hoofdcyclus.
Probleem is, dat zo'n oscillatorlijn er ruwweg uit zou gaan zien als het rode MA lijntje boven  in grafiek 4, een enkele lijn dus.
Om daar een signaal uit te halen, zou het mooi zijn als we die sinusvorm lijn zouden kunnen laten kruisen met een andere sinusvorm lijn.
Nou, wat let ons ... de computer heeft de golflengte en frequentie van de sinus voor deze oscillator berekend, en we pakken nu gewoon voor de tweede keer dezelfde sinuslijn, en verschuiven deze in fase ten opzichte van de eerste lijn.
De mate van faseverschuiving laten we ook afhangen van de cycluslengte, en deze kunnen we doormiddel van  de gebruikte formule dusdanig laten plaatsen dat de kruising van de lijnen bijvoorbeeld een bar eerder valt dan waar we actie moeten ondernemen, waardoor we de tijd hebben om in of uit te stappen ... rust in de tent ;-)
Als we een dergelijke oscillator onder grafiek 4 plaatsen, dan zien we het volgende plaatje.
Grafiek 5:

De paarse lijn onder de oscillator geeft de fase aan, en velen die een beetje aan cyclus analyse en hormonische hebben gedaan zullen deze zaagtand herkennen.
Zodra die zaagtand aanwezig is, kunnen we ook zien dat de oscillator loopt, en dat zien we dan ook heel mooi in de sinus direct onder de koersgrafiek.
Ik heb even verticale lijntjes getrokken bij de kruispunten van de oscillator, waardoor is te zien dat er vroegtijdig een signaal wordt gegeven.
We hebben dus op dat moment, gemiddelden die zich automatisch instellen op de lengte van de hoofdcyclus, en een oscillator die zich automatisch instelt op die zelfde hoofdcyclus.
De waarden worden bij elke koersbar bijgewerkt en uitgerekend waardoor de indicatoren altijd op de optimale waarden staan ingesteld, de computers vandaag de dag zijn snel genoeg voor het steeds opnieuw uitrekenen en het verwerken van de intraday koersen tegelijkertijd.
.
De intraday grafiek is van de afgelopen dagen, en de uitslag tijdens de trading fase was klein, en daarmee het aantal te verdienen punten ook.
Maar bij meer beweging op een dag, is de winst ook groter natuurlijk in zo'n trading fase.
Het gaat ook om het voorbeeld, niet om het mooiste plaatje erbij te zoeken in de koersgrafiek.
Ook is mooi in bovenstaande grafiek te zien, dat een oscillator in een trendfase niet werkt, daarvoor gebruiken we tenslotte de gemiddelden.
 
Toch is er nog een probleem met het stukje aangegeven door die paarse cirkel in grafiek 5, dat kost punten ;-)
Op zulke plaatsen bieden andere indicatoren uitkomst, zoals onze muisarm indicator de RSI, maar ik wilde vandaag even wat anders laten zien, een indicator  die ik afgelopen februari nog in de dagelijkse updates heb aangehaald: de sequential-techniek van Thomas DeMark.
Deze indicator bekijkt gewoon de koersbar ten opzichte van voorgaande koersbars, en past daar dan een telling op toe.
Nu kon ik vanuit de Elliott analyse al tot 5 tellen, en heb via een paar avondcursussen dit weten te verbeteren tot 13,  precies genoeg voor deze methode ;-)
Het principe om uit te kijken naar  een verkoop moment is simpel: je maakt eerst een setup, en daarna tel je tot 13.
De setup:  zoek negen opeenvolgende koersbars waarbij de slotkoers steeds hoger ligt dan de slotkoers van 4 koersbars geleden.
Zodra die reeks gevonden is, zoek je naar 13 koersbars waarbij de slotkoers hoger ligt dan de hoogste koers van 2 koersbars geleden, waarbij ze niet opeenvolgend hoeven te zijn.
Zodra je daarbij het getal 13 telt, de dertiende koersbar waarvoor deze regel geldt, dan kun je in principe instappen voor een ritje naar beneden, uiteraard met een scherpe stoploss, maar als het goed is houdt u altijd al een scherpe stoploss aan.
Een en ander staat kort omschreven in het volgende document op mijn website: klik hier
Ik zal in de toekomst een uitgebreidere handleiding schrijven.
Hoe ziet dat er nu uit in een daggrafiek:
Grafiek 6:

U ziet het, eenvoudig, je telt eerst de setup, 1-9 in blauwe cijfers, waarna je de countdown telt in de rode cijfers, en bij het cijfer dertien stap je in voor een ritje omlaag ( met daarbij de stoploss techniek uiteraard).
In grafiek 6 is mooi te zien dat je op deze wijze uitstapt op het hoogste punt van de grafiek, ruim voor dat de gemiddelden een verkoop signaal gaven.
Aan de hoofdcyclus lijn met de rode 6dB en 12dB lijnen er omheen is goed te zien dat de koers op dat moment in een trendfase zit, dus dat het gebruik van gemiddelde lijnen is toegestaan.
.
Is dat ook bruikbaar voor de intraday grafiek, hetgeen immers het geval moet zijn als dat wat over fractals  wordt beweerd klopt?
We kijken even.
Grafiek 7:

Ik heb voor u even een stukje uit de intraday grafiek geknipt, eind augustus -/- begin september, en u ziet dat er in de  intraday grafiek een mooie trend aanwezig was, en dat rechts in de grafiek op een gegeven moment de gemiddelden kruisten, maar weer net een punt te laat :-(
Ook ziet u dat mijn cursus waarbij ik tot dertien heb leren tellen zich op zo'n moment gelijk terug betaald, want bekijk  het verschil in punten als je onmiddellijk bij de dertien was uitgestapt.
Toch ben ik blij dat dit tellen hier automatisch gebeurt.
.
Moet je nu altijd maar klakkeloos gewoon uitstappen zodra je die dertien ziet verschijnen in de telling?
Nee, natuurlijk niet, en als je het wel doet altijd met een strakke stoploss.
Dat levert soms leuke verrassingen op, kijk maar eens in onderstaande grafiek al je bij de rode dertien aan het einde van die dag gewoon de gok genomen had:
Grafiek 8:

Kijk eens, wat er gebeurde na de rode 13 begin maart, en kijk ook eens wat er gebeurde na de rode13 op 6 juli ......
Hoezo, TA kan niet vooruit kijken ?? ;-))
 
Let ook eens op in de diverse bovenstaande grafieken wat er gebeurd na de blauwe 9, en denk eens aan wat ik verteld heb in mijn update van Februari over de Japanners en het getal 10 ;-)
.
*
Met bovenstaand verhaaltje heb ik even willen laten zien, dat het de moeite loont om af en toe eens op een andere manier naar de koers te kijken, er is op zoveel manieren winst uit te halen met de TA.
Erg belangrijk is om de gebruikte methoden goed te bekijken, en van diverse methoden sowieso de basis regels te kennen, zodat je onmiddellijk bepaalde setups herkent en kan toepassen,zoals ik  ook gebruikt heb in mijn stukje over de RSI.
Verder zoals Gann zo vaak vermeld heeft, bestudeer alles, en gebruik alles.
Gebruik de juiste methode op de juiste manier, zoals je kan zien aan de eerste grafieken in dit verhaaltje.
Gemiddelden wanneer de grafiek in een trend fase zit, en bijvoorbeeld oscillatoren wanneer de grafiek  in een trading fase zit.
.
Bovenstaande is absoluut geen trading advies op welke manier dan ook.
Ook weet ik niet hoe lang ik nog dit soort stukjes mag/kan schrijven, de AFM schijnt steeds vervelender te worden wat betreft het aspect aansprakelijkheid, of er nu wel of geen disclaimer onder staat.  Dit alles naar aanleiding van regels uit Brussel, regeltjes waar ik elke dag minder vrolijk van lijk te worden ....;-))
.
Email -->  Jan@jstas.com
.
Terug naar hoofdmenu
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!