Fibonacci  ~~ net iets anders.

 • Terug naar hoofdmenu
 • De Fibonacci getallen, iedereen kent ze wel, maar ik zet ze toch nog even op een rijtje.
 • Dan laat ik in dit stukje even zien wat "prijs correcties (retracements) " en "prijs -projecties" zijn, en dat je die op meerdere manieren kunt toepassen.
 • En daarna laat ik een en ander even zien in de grafieken van alledag, en ook laat ik daarin zien dat de Fibonacci getallen af en toe op een iets andere wijze moeten worden toegepast.
 • *
 • Fibonacci en de getallen daarmee berekend:
 • De Fibonacci reeks is een reeks die eigenlijk is "opgesteld en uitgedokterd" door Pythagoras, en later herontdekt door Leonardo Fibonacci da Pisa, maar ook Pythagoras was niet de eerste ....
 • .
 • De reeks loopt als volgt: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 en zo verder, waarbij het volgende getal in de reeks is opgebouwd uit de som van de twee voorgaande getallen.
 • Wat opvalt bij deze getallen is dat twee opeen volgende getallen door elkaar gedeeld steeds dezelfde waarde opleveren, namelijk 0,618 -->  bijvoorbeeld 34/55--> 0,618   of     89/144 --> 0,618
 • Dit werkt ook andersom:   55/34 --> 1,618   of  144/89 --> 1,618  en zo verder
 • Zo zijn er meerdere waarden uit te halen door iets andere waarden uit de reeks op elkaar te delen.
 • 34/144 --> 0,236
 • 55/144 --> 0,382
 • 89/144 --> 0,618
 • Allemaal keurige Fibonacci waarden.
 • In de technische analyse zie je dat vaak ook nog gebruik gemaakt wordt van het getal  0,5 wat ik echter eerder terug vindt bij Gann, ik vind dat geen Fibonacci getal.
 • Ook kom je vaak het getal  0,786 tegen, en wie een rekenmachine bij de hand heeft ziet direct dat dit getal de wortel is uit het Fibonacci getal 0,618
 • *
 • Spelen we even verder met deze getallen, en laten we dan beginnen bij 1.
 • 1 X (1+0,236) --> 1,236
 • 1 X (1+0,382) --> 1,382
 • 1 X (1+0,500) --> 1,5
 • 1 X (1+0,618) --> 1,618
 • En om daarna niet teveel lijnen in de grafiek te krijgen nemen we voor de volgende getallen gewoon het getal 1,618 steeds vermenigvuldigd met 1,618:
 • 1,618 X 1,618 --> 2,618
 • 2,618 X 1,618 --> 4,236
 • 4,236 X 1,618 --> 6,85
 • .
 • Ik heb voor mijzelf daar nog de waarde 2 aan toegevoegd.
 • .
 • Dit geeft dan het volgende rijtje getallen:
 • 0,236 -- 0,382 - 0,500 -- 0,618 -- 0,786 -- 1 -- 1,236  --  1,382 -- 1,5 -- 1,618 -- 2 -- 2,618 -- 4,236 -- 6,85
 • .
 • In de praktijk zie je dat sommige getallen vaker voor komen dan andere getallen.
 • .
 • Retracements:
 • In de technische analyse duiden we met het woord retracement een reactie aan van het koersverloop  op de er aan voorafgaande koersbeweging, waarbij we er dan vaak ook nog vanuit gaan, dat de retracement een correctie is op de trend
 • Een voorbeeld:
 • De koers van aandeel X is gestegen van 100 naar 110 en de indicatoren geven aan dat de stijging waarschijnlijk even stopt en dat er winst genomen gaat worden.
 • Omdat verwacht wordt dat daarna de koers weer verder gaat stijgen ( (omdat bijvoorbeeld de Elliott -analyse techniek daarna nog een koersverloop  in dezelfde richting als het koersverloop van 100 --> 110 verwacht ) gaan we er in eerste instantie van uit dat niet de volledige stijging van 100 --> 110 zal verdwijnen, maar slechts een gedeelte ervan --> door winstnemingen zal slechts een gedeelte van de koersstijging worden gecorrigeerd.
 • Bijvoorbeeld volgens de Fibonacci getallen 0,382  --  0,618  of het getal  0,5  --> 38,2 %  50% of 61,8%
 • Valt dan de koers terug naar 103,82 waarna deze weer verder stijgt, dan zegt men: de koersbeweging heeft een retracement gemaakt van 61,8%.
 • .
 • Een vaak voorkomende denkfout is het idee dat de koers geen groter retracement kan maken dan 100%
 • Uitzonderingen bevestigen de regel, en een golfbeweging waarin dit regelmatig voorkomt (retracement groter dan 100%) is bijvoorbeeld in een correctiegolf welke een flat -correctie wordt genoemd in de Elliott analyse techniek.
 • In een flat correctie golf komt het regelmatig voor dat de B golf meer dan 100% corrigeert op de A golf.
 • Hiervan is een voorbeeld te zien in grafiek 2.
 • .
 • Het is dus noodzaak er goed op te letten in welk gedeelte van het koersverloop je welk retracement toepast en gebruikt.
 • .
 • Prijs projecties:
 • De Fibonacci getallen kunnen ook worden toegepast om koersdoel projecties te maken voor het koersbereik van de golf na een retracement.
 • Dit bekijken we dan altijd in de richting van de golf waaruit deze berekend wordt.
 • Een voorbeeld:
 • De koers van aandeel X stijgt van 100 -> 110 en de Elliott analyse geeft aan dat dit waarschijnlijk golf 1 is van een grotere beweging.
 • Na deze golf 1 volgt een correctie door middel van een retracement van 50% en de koers staat dan op 105 waar einde golf 2 staat.
 • Om dan in eerste instantie koersdoelen uit te kunnen zetten voor de golf 3 gaan we doelen berekenen aan de hand van de lengte van golf 1 welke 10 punten is in dit voorbeeld.
 • We nemen dan bijvoorbeeld getallen uit het rijtje 1,382 -- 1,500 -- 1,618
 • Dat levert de waarden 13,8 -- 15 -- 16,2 op.
 • Koersdoelen worden dan 118,8 -- 120 -- 121,2
 • .
 • Genoeg theorie, we kijken even hoe dit in de praktijk werkt, waarbij er dan iets op zal gaan vallen bij grotere bewegingen.
 • .
 • Grafieken:
 • *
 • Grafiek 1:

 • In grafiek 1 ziet u een voorbeeld van een retracement.
 • De koers stijgt van J naar A, waarna deze een correctie maakt, een retracement,  van 38,2% naar punt N om vervolgens verder te stijgen.
 • *
 • Grafiek 2:

 • In grafiek 2 ziet u een impulsgolf 1-2-3 waarbij de correctiegolf -2 (paarse cirkel) bestaat uit een flat correctiegolf A-B-C
 • Duidelijk is te zien dat golf A-B een retracement maakt op golf 1-A van 127%.
 • *
 • Grafiek 3:

 • In grafiek 3 ziet een mogelijkheid van koers-doel projectie.
 • De koers daalt van J naar A, en plaatst vervolgens een retracement naar N.
 • We nemen nu de lengte van golf J-A, en zetten koersdoel lijntjes uit op 61,8%  -  100%   123,6% enzovoorts vanuit punt N naar beneden.
 • De verkregen waarden zijn dan onder andere 334,2 bij 61,8%  en 319,19 bij 100%
 • De koers stopte keurig bij 100%
 • *
 • Laten we eens kijken of dit altijd opgaat, en dan vooral bij grote koers bereiken.
 • *
 • Grafiek 4:

 • In grafiek 4 zien we een groot koersbereik van golf 3 van ongeveer 60 punten.
 • De koersdoel projecties zijn uitgezet vanaf einde golf 2 en zijn berekend uit de lengte van golf 1.
 • We zien dat de top van golf 3 een paar punten wordt gemaakt voorbij de koersdoel projectie van 200%.
 • Top golf 3 was 380,19  en de 200% koersdoel projectie ligt op 377,49.
 • *
 • Kan dit nauwkeuriger ?  --->  Ja, dat kan ;-))
 • En wel door de Fibonacci waarden iets anders te berekenen:
 • Golf 1 startte op een koerswaarde van 307,31 en eindigde op een koerswaarde van 335,87
 • Dat is een stijging van (335,87 - 307,31)/307,31 --> 9,2935%
 • Golf 3 startte op een koerswaarde van 320,37.
 • De koersdoel projectie wordt dan deze keer berekend door de getallen uit het rijtje toe te passen op het percentage stijging -->  1,618 x 9,2935% of 2 x 9,2935% wat de waarden 15,0367% en 18,587% oplevert.
 • 15,0367% van 320,37 --> 48,17    en   18,587% van 320,37 --> 59,54
 • De koersdoel projectie waarden zijn dan 320,37 + 48,17 --> 368,54   en   320,37 + 59,54 --> 379,91
 • Dit ziet er in de grafiek als volgt uit.
 • Grafiek 5:

 • Duidelijk is te zien dat de top in de grafiek beter ligt bij de berekende waarde dan in grafiek 4.
 • *
 • *
 • Nog een voorbeeldje, maar dan van een retracement.
 • Grafiek 6:

 • In grafiek 6 ziet een retracement golf A-N als correctie op de stijgingsgolf J-A
 • De koers welke bij N geplaatst werd had de waarde 345,55.
 • Dit was meer dan de waarde welke staat bij 38,2% maar minder dan de waarde welke staat bij 50%
 • .
 • Laten we dit nu ook eens procentueel bekijken.
 • Stijging van J naar A was 380,19 - 307,31 --> 72,88 punten  -/- 23,715%
 • Dan rekenen we retracement percentages uit:
 • 38,2% van 23,715% --> 9,059%    en    50% van 23,715% --> 11,8575%
 • 380,19 - 9,05% --> 345,75   en 380,19 - 11,8575% = 335,1
 • Dit ziet er dan in de grafiek als volgt uit:
 • Grafiek 7:

 • U ziet dat de Fibonacci getallen losgelaten op het percentage stijging of het percentage daling beter werken dan dat u de Fibonacci getallen rechtstreeks toepast op het koersverschil.
 • Een beetje hetzelfde geval als in het artikeltje "de juiste lijn".
 • .
 • Moet u nu in het vervolg overgaan op alleen maar procentuele berekeningen?
 • Nee, maar houdt ze wel in het achterhoofd, zeker als de koersbewegingen wat langer worden.
 • .
 • Groet, Jan.
 •  
 • email:  Jan@Jstas.com
 • Terug naar hoofdmenu

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!