De toonladder en het Enneagram

bulletOuspensky schrijft:
bulletYou can only know consciousness in yourself.
bulletIn order to really observe oneself, one must first of all remember oneself.
bulletIn self-remembering, one’s attention is directed toward the object observed and toward oneself.
bullet#
bulletLaten we dat eens even uitwerken.
bullet#
bullet**De eerste fundamentele wet in het universum is de wet van drie, “ The Law of Three”.
bulletElk verschijnsel is het resultaat van de gelijktijdige actie van de drie krachten: --> het positieve, het negatieve en het neutraliserende.
bullet.
bullet**De tweede wet van het universum is de wet van zeven, “The Law of Seven” of ook wel: “ The Law of Octaves”
bulletOm dit vanaf de goede kant te benaderen moeten we in gedachten nemen dat alles is opgebouwd uit golfbewegingen.
bulletDe lengte van de golfbeweging (de frequentie) bepaalt hoe onze zintuigen het waarnemen, en de amplitude van de golfbewegingen bepaalt hoe sterk iets overkomt.
bulletZijn de golfbewegingen lang, dan liggen ze waarschijnlijk in het hoorbare gebied, terwijl kortere golf bewegingen in het zichtbare gebied kunnen liggen.
bulletIn het dagelijkse leven kennen we de naam golfbeweging, en met name de lengte, beter onder de naam frequentie.
bullet1 gedeeld door de lengte van de golfbeweging is de frequentie.
bulletZo ligt het hoorbare gebied van deze golfbewegingen ruwweg tussen de 20 en 16000 Hertz om een voorbeeld te geven.
bulletOnthoud echter dat alles in dit leven, ons bestaan, het universum, is opgebouwd uit deze golfbewegingen, dit electromagnetische verschijnsel, wat we verder in deze tekst zullen benoemen als: vibraties.
bulletWe gaan daar een andere keer wel verder op in.
bullet.
bulletVibraties
bulletIn de klassieke oudheid was de het begrip van vibraties gebaseerd op het idee van discontinuiteit, het niet regelmatige verloop van de golfbewegingen.
bulletIn de praktijk van alle dag zal de lengte van de golfbewegingen niet gelijkmatig verlopen, maar perioden kennen van versnelling en van vertraging.
bulletOok de sterkte van de golfbeweging, de amplitude, kent momenten van afname en toename, verzwakking en versterking.
bulletWe hebben dus in de praktijk te maken met golfbewegingen, vibraties, waarvan zowel de sterkte (amplitude) als zowel de lengte (frequentie) constant wijzigen.
bullet.
bulletOm deze mate van versterking en afzwakking te kunnen bepalen, verdelen we de vibraties in perioden van verdubbeling of halvering binnen een bepaalde tijd.
bulletUit onderzoek nu is gebleken dat in een periode waarin het aantal vibraties verdubbelt ( verdubbeling van de frequentie) er momenten zijn waarin er een duidelijke afzwakking of toename van de mate van versnelling te zien is in de golfbeweging.
bulletDit is een wetmatigheid.
bulletDie momenten zijn te vinden aan het begin of nagenoeg aan het einde van die periode.
bullet.
bulletDeze wetmatigheden zijn samengevat in een formule ( en u kent die al ).
bulletIn deze formule is de periode waarin de frequentie verdubbelt verdeelt in 8 ongelijke stappen, waarin de bovengenoemde afzwakking en versnelling van de mate van toename is verwerkt.
bulletIn de dagelijkse praktijk kent u deze periode als een octaaf, samengesteld uit 8.
bulletDeze 8 stappen waaruit een octaaf bestaat verlopen dus niet regelmatig.
bullet.
bulletDeze verzameling van universele wetten vinden we ook toegepast in de muziek.
bulletEen octaaf, een verdubbeling van de frequentie, is terug te vinden wanneer de muziek ladder wordt doorlopen vanaf Do via Re, Mi enz. tot en met de volgende Do.
bulletWeergave van deze toonladder in een octaaf laat zien dat de verdeling niet evenredig is.
bullet

Verdeling in een octaaf

bullet

Do    1            8/8

bullet

Re     1-1/8    9/8

bullet

Mi     1-2/8     10/8

bullet

Fa     1-1/3     4/3

bullet

Sol     1-4/8    12/8

bullet

La     1-2/3     5/3

bullet

Si       1-7/8     15/8

bullet

Do     2            16/8

bullet

Verschil in toename in een octaaf

bullet

Do -> Re    9/8:1        = 9/8

bullet

Re -> Mi     10/8:9/8  = 10/9

bullet

Mi -> Fa     4/3:10/8  = 16/15

bullet

Fa -> So     3/2:4/3    = 9/8

bullet

So -> La     5/3:3/2    = 10/9

bullet

La -> Si     15/8:5/3   = 9/8

bullet

Si -> Do     16/8:15:8 = 16/15

bullet

.

bulletWe zien drie verschillende intervallen in deze octaaf --> 9/8 - 10/9 en 16/15
bullet(In decimalen 1,125 – 1,111 – 1,066)
bulletU ziet dat de mate van toename en afname varieert.
bulletIn de muziek ziet u altijd nog extra tonen tussen do-re , re-mi , fa-so , so-la en la-si.
bulletU vindt deze extra tonen niet tussen mi-fa en si-do (de plaats van de kleinste toename).
bulletZouden we in een grafiek een lijn uitzetten welke de mate van frequentie toename weergeeft van do naar re naar mi enzovoorts dan zal deze lijn de ene keer sterker stijgen en de andere keer minder sterk stijgen; er ontstaat dus geen rechte lijn.
bullet¦
bulletBovenstaande verklaart ons waarom er geen rechte lijnen zijn terug te vinden in de natuur.
bullet¦
bulletDe groei van het ene octaaf naar het andere octaaf gaat dus gepaard met een constante wisseling in de kracht van de toename, waardoor in de ontwikkeling momenten zichtbaar zijn van groei en vertraging.
bulletDeze universele wetten, “The law of three” en “The law of seven” verklaren dus waarom niets met een constant ritme zal groeien, toename en afname van de mate van groei zit als het ware in “het systeem” ingebakken.
bulletNiets kan zich ontwikkelen door op een en hetzelfde niveau te blijven stilstaan.
bulletEen toename of een afname is gewoon een onontkombare conditie van elke actie.
bulletLaten we eens even de groei van iets bekijken door twee octaven uit te zetten.
bulletDe groei per interval vinden we in bovenstaande tabellen.
bulletHieruit rolt dan de volgende tabel waarbij we even uitgaan van het grondtal 440
Muziek noot Frequentie toename
Do 440
Re 495 55
Mi 550 55
Fa 586.666 36,666
So 660 73,333
La 733,333 73,333
Si 825 91,666
Do 880 55
Re 990 110
Mi 1100 110
Fa 1173,333 73,333
So 1320 146,666
La 1466,666 146,666
Si 1650 183,333
Do 1760 110
bullet.
bulletDe zaken die als eerste scherp opvallen zijn de verdubbeling per octaaf, 440 --> 880 en 880 --> 1760
bulletVerder zien we een paar punten van duidelijke afname in de groei-reeks, namelijk van Mi --> Fa en van Si --> Do.
bulletDeze plaatsen zijn in het rood weergegeven, en noem ik in de resterende tekst even R-intervals.
bulletWanneer we ook nog even de beide octaven vergelijken, van do --> do en weer van do --> do zal ook opvallen dat hoewel de groei van bijv. So --> La in beide gevallen gelijk is ( 10/9 = een groei van 11,1% ) de getallen dit niet zijn. Hierin vindt u dan ook het bewijs waarom grafieken voor een juiste weergave logaritmisch moeten worden weergegeven.
bullet.
bulletZoals al eerder in dit stukje neergeschreven, is alles opgebouwd uit een compositie van electromagnetische golven, vibraties, zo ook u.
bulletWie mijn stukje cyclus heeft gelezen (voor zover dat gereed is) weet dat golven elkaar kunnen tegen werken en elkaar kunnen versterken.
bulletWanneer we nu de bovenste octaaf van bovenstaande tabel bekijken en de onderste octaaf van bovenstaande tabel bekijken (welke gewoon de eerste octaaf is op een hoger niveau), dan zal bijvoorbeeld een octaaf welke gelijk is aan de eerste helft van die tabel keurig samenwerken met die tabel indien ze gelijk starten, in fase zijn.
bulletDe intervals zullen elkaar in dit geval versterken, zowel in positieve zin als in negatieve zin.
bulletWanneer vibraties samenkomen, en niet in fase zijn, zal het duidelijk zijn dat ze elkaar tegen kunnen werken, wanneer de ene octaaf bijvoorbeeld overgaat van do --> re en de andere octaaf van mi--> fa zal de groei in de eerste ( van do--> re ) afgeremd worden.
bulletHierdoor kunnen zeer complexe situaties ontstaan, zeker als wanneer de vibraties ook nog in een verschillend octaaf zitten.
bulletWe spreken dan over harmonischen welke niet in fase zijn.
bulletWat tenleste nog opvalt is de situatie bij overgang van de ene naar de andere octaaf.
bulletBekijken we de situatie wanneer we in de groeifase zitten en overgaan van het eerste octaaf naar het tweede octaaf.
bulletIn de laatste interval van het eerste octaaf is de groei in bovenstaande tabel 55, maar in de volgende interval welke dan ligt in het tweede octaaf is de groei 110
bulletOmgekeerd natuurlijk wanneer we in een dalende fase zitten.
bulletWe zien dus “shocks” rondom de overgang van het ene octaaf naar het andere octaaf en rondom de R-intervals.
bulletOctaven kunnen worden onderverdeeld in basis en ondergeschikt, waarbij de basis octaaf is als de stam van een boom. De zeven grondnoten en de twee R-intervals, de grondleggers van een nieuwe richting, vormen bij elkaar de negen schakels in een ketting, drie groepen van drie schakels elk, we vinden dit ook terug in het menselijk lichaam.
bulletElke vibratie is weer opgebouwd uit andere vibraties.
bulletBeschouwen we dat een octaaf is opgebouwd uit de grondnoten do-re-mi-enzovoorts dan kunnen we weer stellen dat elke noot weer een octaaf op lager niveau vormt, waarbij elke noot als het ware weer is opgebouwd uit een octaaf van do-re-mi- enzovoorts van een lager nvieau. ( De wheels in Wheels van Gann).
bulletOrganisch leven is instaat de invloed op te pakken welke de planeten om ons heen veroorzaken, de electromagnetische beinvloeding van planeten beinvloed dus ons electromagnetisch veld.
bulletAlle grote gebeurtenissen in de mensen massa vindt zijn oorsprong in planetaire beinvloeding.
bulletOnze algemene kennis is gebaseerd op normale observatie van gebeurtenissen enz., en dat noemen we subjectieve kennis.
bulletKennis gebaseerd op ideeen uit de klassieke oudheid noemen we objectieve kennis.
bulletEen van de meest centrale ideeen van de objectieve kennis is de eenheid van alles, de eenheid in verscheidenheid.
bulletMet een objectief bewustzijn is het mogelijk de eenheid van alles te zien en te voelen, te ervaren.
bulletMythen werden ontworpen om ideeen van het hogere emotionele centrum over te brengen, terwijl symbolen werden ontworpen om ideeen voor het hogere denkcentrum over te brengen.
bulletBij symbolen werd onderscheid gemaakt tussen de fundamentele symbolen, en symbolen van lagere orde, waarbij de fundamentele de principes van bepaalde domeinen van kennis omvatten, en de symbolen van lagere orde de essentie van verschijnselen in verhouding tot de eenheid, samenhang.
bulletIn de “ Emerald tables of Hermes Trismegistus” vinden we: “ As above, so below”.
bulletIn deze paar woorden wordt weergegeven dat alle wetten van het universum zijn terug te vinden in elk atoom of elk verschijnsel wat bestaat volgens vaststaande wetten.
bulletIn Engelse teksten vinden we onder andere:
bullet“ Man must first see the manifestation of two principles, one opposed to the other, wich, in conjunction or in opposition, give one result or another. He will introduce the “line of will” into the circle of time and afterwards into the circle of eternity. When this is accomplished, it will create in him the great symbol known as the “Seal of Solomon”. A symbol becomes a synthesis of a man’s knowledge.”
bullet.
bulletWelke eenvoudige symbolen zijn er:
bullet* Nummer 2 twee parallelle lijnen
bullet* Nummer 3 gelijkzijdige driehoek
bullet* Nummer 4 het square
bullet* Nummer 5 het pentagram, vijfpuntige ster met de punt omhoog
bullet* Nummer 6 De ster van David, Seal of Solomon, de zespuntige ster.
bulletIn de mens is normaliter altijd een mate van dualiteit aanwezig, twee tegengestelden, positief en negatief, bruikbaar en onbruikbaar, goed en slecht, plezierig en onplezierig; gedachten versus gevoelens.
bulletWie het eneagram bestudeerd heeft weet dat iemand geestelijk kan groeien en kan overgaan van de ene fase in de andere fase.
bulletIemand die alle vijf centra ( een mens heeft vijf centra) tot een harmonieus geheel kan vormen heeft het pentagram omsloten, en vormt een perfect mens. Van hieruit kan men weer groeien tot het zegel van Solomon.
bullet.
bulletDe wet van zeven ofwel de octaaf-wet geeft ons een ander systeem van symbolen.
bulletElk voltooid proces is een overgang via de onderliggende tonen van het ene naar het volgende octaaf, van Do naar Do.
bulletDe zeven tonen beelden de “ wet van zeven” uit.
bulletDeze zeven tonen en de twee R-intervals samen met de Do van het volgende octaaf geven ons tien stappen ofwel het decimale systeem.
bulletOp deze wijze is de symbologie van nummers ontstaan, waarbij in de theosofie nummers bestaande uit meerdere getallen worden opgeteld, waarbij sommige getallen een uitzondering vormen.
bulletDe nummers zijn verbonden met geometrische figuren.
bulletHet gebruik van symbolen vindt je op diverse terreinen terug, in de Kaballah maar ook de Alchemie de Astrologie enzovoorts.
bulletHet begrijpen en doorgronden van de diverse symbolen op divers gebied kan niet worden overgedragen, maar zal alleen ontstaan wanneer men er zelf diepgaand onderzoek naar doet. (Dat is waarom Gann er ook zo op hamert dat men zelf alles moet onderzoeken, bestuderen dus.)
bulletDe “ wet van zeven” ofwel de octaaf-wet verbind alle processen in dit universum met elkaar.
bulletHet octaaf kan worden weergegeven door een cirkel wat is verdeelt in negen gelijke stukken waarbij lijnen de punten op de omtrek verbinden in een bepaalde volgorde.

bullet 
bulletHet symbool geeft de octaaf-wet weer in samenwerking met de wet van drie.
bulletEen octaaf geeft zeven tonen, en de achtste toon is een herhaling van de eerste.
bulletSamen met de twee R-intervals (tussen mi-fa en si-do) geeft dat negen punten.
bulletDe cirkel geeft een ononderbroken proces weer, waarbij de verschillende punten op de omtrek de stappen van het proces weergeven.
bulletHet symbool als geheel is Do.
bulletHet is een complete cirkel, de 0 in het getallen stelsel.
bulletDe verschillende punten in het proces zijn verbonden via de nummers 1 tot 9
bulletElk begin en einde van de cyclus vindt u op de apex van de driehoek.
bulletDe negen, ofwel de negende stap is het begin en het einde van een cyclus, en daarom de reden waarom de negen boven in de cirkel wordt weergegeven. (Gann zegt ook, na negen begint alles weer opnieuw)

bulletWanneer we het getal 1 verdelen in zeven dan krijgen we de volgende rij:
bullet

1/7 = 0,142857...

bullet

2/7 = 0,285714...

bullet

3/7 = 0,428571...

bullet

4/7 = 0,571428...

bullet

5/7 = 0,714285...

bullet

6/7 = 0,857142...

bullet

7/7 = 0,999999...

bulletWat opvalt is de constante herhaling van de cijfers 1 2 4 5 7 8 in een constante volgorde 142857
bulletWanneer we nu weer na bovenstaand plaatje kijken, zal opvallen dat de cijfers in de cirkel zijn verbonden met lijnen in de volgorde van bovengenoemde reeks.
bulletDus wanneer je een lijn trekt van 1-4-2-8-5-7 verkrijg je bovenstaande figuur.
bulletAls laatste verbind je dan de 7 weer met de 1.
bulletMaar je mag ook de reeks achter 2/7 aanhouden, dus 285714 maakt niet uit, allemaal hetzelfde.
bulletWat ontbreekt in deze rij zijn de cijfers 3 6 en 9.
bulletWanneer u deze cijfers verbindt krijgt u een driehoek, de drie-eenheid.
bulletDe figuur welke ontstaat is het Enneagram.
bullet 
bulletWe kunnen ook de octaaf wet met zijn R-intervals kwijt in het enneagram, de punten 3 en 6 zijn de R-intervals.

bulletElke eenheid, het heelal, elk organisme, elke plant ... is een enneagram.
bulletDe ingesloten driehoek geeft de aanwezigheid weer van een hogere orde.
bulletHet enneagram is een universeel symbool en kan alle kennis omvatten.
bulletHet enneagram is perpetueel.
bulletObjective music is all based on “ inner octaves” . It can obtain definite psychological and physical results.Such music can freeze water and can kill a man. The music used to destroy the walls of Jericho was objective music.
bullet( Ouspensky)
bullet**
bulletVriendelijke groet,
bulletJanS ;)
bullet.
bulletDisclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeën, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!