De juiste lijn

Vandaag wilde ik het even hebben over "trendlijnen" in verhouding tot de toegepaste koers as, en een toepassing daarvan door middel van het "square of nine".
Het gebruik van trend / steun / weerstand lijnen in een grafiek lijkt over te zijn geleverd aan willekeur ( ik noem deze lijnen in dit stukje maar even "trendlijnen").
Vaak zie je lineaire lijnen in een lineaire koers as grafiek en ook zie je lineaire lijnen in een logaritmische koers as grafiek.
Welke lijn is nu juist vraag je jezelf af op zo'n moment, omdat het nogal een groot verschil maakt of je een lineaire lijn trekt in een grafiek met een lineaire-  of een logaritmische- schaal verdeling voor de koers as  (Y-as).
Ik heb daarom even wat grafieken geleend uit het research gedeelte van de JSTAS-server.
.
In grafiek 1 staat het langere termijn overzicht van de AEX in een grafiek met lineaire schaal verdeling.
Grafiek1:

In deze grafiek met lineaire schaal verdeling zijn dus lineaire lijnen getrokken.
De rode lijn in het midden van de grafiek lijkt nog het meest steun en weerstand te bieden, maar geweldig is het niet, zeker niet als je er rekening mee houdt dat de lijn getrokken is door de low van januari '91 en de low van october '98.
Vooral tussen '94 en '97 lijken de koersen in de lucht te hangen.
.
We nemen daarom grafiek 1, en trekken vanaf de low van januari '91 een logaritmische lijn.
Bij logaritme berekeningen maakt het natuurlijk een groot verschil van welk grondtal je uitgaat, en vaak als er niets nader wordt omschreven wordt grondtal 10 gebruikt.
Echter, als je de piramiden en het heelal bestudeert, kom je tot de conclusie dat er andere getallen belangrijk zijn, zoals:   wortel uit 2 --> 1,414 ;  PHI -> 1,618  ;  wortel uit 3 --> 1,732  ;   e --> 2,7182818 ; PI --> 3,14 en daarnaast natuurlijk de Fibonacci verhoudingen enzovoorts, daarom leek me als achtergrond de bekende piramiden wel van toepassing.
En getalletje heb ik rood gemaakt, en dat is het grondtal voor de natuurlijke logaritme  --> e.  Dit getal is of wordt nog uitgelegd in Gann & technieken.
In grafiek 2 ziet u dan weer het overzicht van de AEX in een lineaire grafiek, nu dan echter met een logaritmische lijn erin getekend met als grondtal:  2,7182818 --> de natuurlijke logaritme.
Grafiek 2:

Er hoeven weinig woorden over vuilgemaakt te worden, dat deze lijn veel beter aanpast bij het koersverloop dan een lineaire lijn, zoals te zien in grafiek 1.
Probleem van veel technische analyse programma's is echter dat deze geen mogelijkheid bieden om logaritmische lijnen te tekenen in de koersgrafiek, de logaritmische lijn in grafiek 2 is dan ook een zelf gemaakte "indicator" in het programma  Wallstreet.
Veel analyse programma's geven echter wel de mogelijkheid om de koers as ( Y-as)  van de grafiek logaritmisch weer te geven, de tijd as blijft echter wel normaal, reden waarom zo'n grafiek een semi logaritmische grafiek wordt genoemd.
Zo'n grafiek is weergegeven in grafiek 3, met daarin een lineaire lijn getekend.
Grafiek 3:

We zien in grafiek 3 dat een lineaire lijn in een grafiek met logaritmische koer as ook redelijk voldoet.
.
Uit bovenstaande is te concluderen dat "trendlijnen" in grafieken met een relatief groot koersbereik of logaritmisch moeten worden weergegeven indien de koers as lineair verloopt of als alternatief lineair kunnen worden getrokken indien de koers as logaritmisch verloopt.
.
Wie echter ook af en toe een oogje laat vallen op Gann, zal bekend zijn met het "Square of nine", waarvoor een betere benaming is "the harmonic wheel".
The harmonic wheel vindt zijn oorsprong in het oude Egypte, waar vandaan Gannn hem heeft meegebracht na een studiereis daar naartoe.
Het Square of nine is zeer waarschijnlijk gemaakt in een periode dat de aarde nog 360 dagen in een jaar telde.
Door, ik zal om verdere discussies te voorkomen maar zeggen "kosmische invloeden" is namelijk in het verleden een jaar niet altijd even lang geweest, maar dit behandelen we wel in een ander stukje.
Heden ten dage duurt een jaar iets meer dan 365 dagen, dus er moet een heel kleine correctie worden toegepast op het square of nine, -->  ook weer voedsel voor een ander stukje.
Het "square of nine",  "the harmonic wheel", is een waar meesterwerk.
Werkelijk "alles wat je kan bedenken" zit erin verwerkt, het is een fantastische rekenmatrix, het geeft de stand tussen de zon en de aarde weer, en ook zitten de diverse harmonischen tussen tijd en prijs, maar ook tussen de planeten onderling er nauwkeurig in verwerkt.
Met het square of nine, is een rekenmachine of nagenoeg de computer niet nodig om nauwkeurig koersvoorspelling te kunnen doen, daar lag dan ook de kracht van Gann.
.
Vandaag wil ik even kort n van de mogelijkheden van het square laten zien, kort, want de verdere uitleg volgt wel in Gann & Technieken.
De mogelijkheid die ik vandaag aantip, is het trekken van  "trendlijnen" die hun oorsprong vinden in het Square of nine.
In grafiek 4 ziet u twee van zulke lijnen als voorbeeld, .
Grafiek 4:

U ziet dat deze lijnen worden getrokken in een grafiek met lineaire koers as.
Het mooie van deze lijnen is, in samenwerking met een horizontale lijn over een voorgaand topje, dat bij een kruising van zo'n horizontale lijn met een dergelijke trendlijn vaak een belangrijke koerswijziging optreedt.
Nu is grafiek 4 erg grof, en maar twee lijnen staan getekend.
Het mooie is:  .. ze werken bij een stijgende en dalende koersgrafiek, en kunnen weken/maanden vooruit worden getrokken, en geven zodoende data waarop extra alert moet zijn.
Hoe ze werken, en waarom ze werken, dat is ook mooi voer voor een volgend stukje.
.
De volgende keer misschien iets over het gebruik van de natuurlijke logaritme in tijdberekeningen, welke een verbluffende nauwkeurigheid hebben.
Tot de volgende keer
Vriendelijke groet,
.
email
.
Terug naar hoofdmenu.