Cycli

11-Augustus-2007
Veel cycli waarvan we gebruik maken in de bestudering van grafieken  komen vanuit de Astronomie of hebben een Bijbelse oorsprong.
De cycli welke afkomstig zijn vanuit de astronomie worden gevonden uit de planeet omlopen en combinaties van diverse omlopen of uit bepaalde onderlinge posities, maar dit is stof voor een ander artikeltje.
Laten we de bekende cycli van Gann eens even op een rijtje zetten.
 
**  90  jaar cyclus 
**  84  jaar cyclus
**  70  jaar cyclus
**  60  jaar cyclus
**  50  jaar cyclus
**  45  jaar cyclus
**  30  jaar cyclus
**  20  jaar cyclus
**  13  jaar cyclus
**  10  jaar cyclus
**   7   jaar cyclus
**   5   jaar cyclus
**   3   jaar cyclus
--
Belangrijk is het om ook te werken met de harmonischen van deze cycli.
Een harmonische is niets meer of minder dan een veelvoud of gedeelte van een cyclus.
Ook belangrijk is er rekening mee te houden dat een cyclus altijd een bepaalde afwijking heeft.
--
Even kort enkele opmerkingen welke Gann gaf betreffende sommige cycli.
    90
   De 90 jaar cyclus is een lange termijn cyclus, maar we moeten ook letten op de cyclus van 90 maanden.
   De 90 jaar cyclus is opgebouwd uit 2 X de 45 jaar cyclus
-
   70
   Deze cyclus heeft een Bijbels oorsprong
   70 jaar --> 840 maanden en dat is 2/3 van 1260  (Daniel)
-
   60
   Gann noemde dit de "Master Time Period".
   Hij vond dit de belangrijkste cyclus en is opgebouwd uit 2 X de 30 jaar cyclus
-
   50
   Deze cyclus heeft een Bijbelse oorsprong en is de "49 year Jubilee cycle" uit het O.T.
-
   45
   Tel de cijfers 1 t/9 op en je krijgt 45
   De 45 graden Gann lijn is de belangrijkste lijn --> 1X1 lijn.
   De helft van 45 --> 22,5 jaar ofwel 270 maanden
   Een kwart van 45 -->  11,25 jaar ofwel 135 maanden
   Trek een cirkel in het SQ9, en je ziet belangrijke punten op deze waarden (graden verdeling)
-
   30
   De helft van de 60 jaar cyclus
   3 x de 10 jaar cyclus
-
   20
   Belangrijk in aandeel markten
-
   13
   De 13 jaar cyclus bestrijkt 156 maanden
   Let op de veelvouden van deze cyclus, dus 26 en 39 en 52
-
   10
   Deze cyclus loopt eigenlijk van 10~11 jaar.
   Het is de helft van de 20 jaar cyclus of een derde van de 30 jaar cyclus.
   10 jaar --> 120 maanden   // 120 is een derde van een cirkel
-
   7
   84 gedeeld door 12 = 7 jaar
   7 dagen in een week
   12 maanden in een jaar
   Let ook op de veelvouden van deze cyclus, 14 jaar, 21 jaar
-
   5
   Dat is de helft van de 10 jaar cyclus of een kwart van de 20 jaar cyclus
-
   3
   Hoogte punten of diepte punten in een beweging vinden vaakplaats in de 34-36 maand vanaf een major of minor top of bodem.
   3 is een belangrijk getal in de Gann analyse, vooral 1/3 -  2/3  en 3/3 ofwel 1.
...
Na het tijdperk van Gann kwamen de computers in opmars, en deze stelden ons in staat om op een snellere manier belangrijke cycli te ontdekken.
Zo wil ik nog even de volgende langere termijn cycli meegeven:
-
** 27-28 jaar cyclus
   Vanwege de 84 jaar cyclus zou Gann deze waarschijnlijk de 28 jaar cyclus genoemd hebben.
   Deze cyclus is vooral van belang in de landbouw en afgeleide producten.
** 67,5 jaar cyclus
   Deze kunnen we herleiden als 1,5 X de 45 jaar cyclus.
   deze vinden we terug in aandeel markten en grondstoffen
.
Laten we eens zien wat we nu ruwweg kunnen met deze getallen waarbij we in het achterhoofd moeten houden dat er altijd een afwijking aanwezig is in cycli, dus gebruik het volgende nu niet om een dag te prikken ...maar dus wel perioden waarin "a change of trend" mag worden verwacht.
Verder maak ik gebruik van de grafieken in mijn stukje DowJones patronen
De kleine grafiekjes kunt u vergroten door erop te klikken
Verder raadt ik u aan dat stukje ook even te lezen.
--
En dan nu -->
@
In 1907 zagen we een daling van 38%
1907 + 2 x 50 jaar cyclus --> 2007 .
@
1917 grote beweging omlaag
1917 + 90 jaar cyclus --> 2007
@
Maart-1937 startte een grote beweging omlaag
Maart 1937 + 70-jaar-cyclus --> 2007
@
Juli-1957 beweging omlaag
Juli 1957 + 50-jaar-cyclus --> juli-2007
@
Augustus 1987 zagen we een grote beweging omlaag
Augustus 1987 + 20-jaar-cyclus  --> Augustus 2007
@
Top in agustus-1997 met bodem in october-1997
1997 + 10 jaar cyclus geeft 2007.
@
Scherpe afdaling welke begon in september-2000 gevolgd door bodempje in october-2000
Daling van 1947 punten  ( 16,9 %)
September-2000 + 7 jaar cyclus --> september 2007
@
22-Augustus-2002 scherpe daling naar Oktober 2002
Daling van 2094 punten ( 22,5%)
Augustus 2002 + 5 jaar cyclus --> Augustus 2007
--
--
Dit zijn zomaar enkele voorbeelden met ruwe cycli, maar wat op zal vallen is waarom Gann vaak sprak van een "decennial cycle".
.
Bovenstaande is absoluut niet uitputtend, maar ik had gewoon even zin om er een klein stukje over te schrijven.
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
e-mail:  Jan@JSTAS.com
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!