WUSK

bulletVoorjaar 2007
bulletWUSK, dat is de afkorting voor:  de Wortel Uit de Som der Kwadraten.
bulletSommigen zal dat op dit moment nog niet zoveel zeggen, maar na dit stukje, wat uit meerdere  delen zal bestaan, zult u niet meer zonder WUSK willen in uw dagelijkse grafieken.
bulletIk kan natuurlijk onmiddellijk vertellen wat WUSK precies is, maar beter lijkt het mij om te laten zien hoe ik daartoe gekomen ben, en daarom start ik bij het begin.
bulletIk wilde het stuk eerst gaan schrijven in meerdere delen, maar ik heb er nu toch voor besloten om het stuk als n geheel te laten, maar het over de tijd verspreid te schrijven, waardoor het stukje gewoon elke keer een beetje groeit.
bullet***
bulletToen ik net begonnen was met wat Gann technieken,  liep ik tegen het probleem wat ieder wel kent als hij of zij met Gann begint, welke prijsunit past nu bij welke tijd-unit.
bulletIk vermoed dat dit na deel 2 voor u geen probleem meer zal zijn.
bulletNavraag in die tijd dat ik met Gann begon, bij analisten welke ik hoog in het vaandel heb staan, leerde mij al snel dat er geen "vaste" waarde is voor de getallen in de prijs/tijd unit.
bulletIedere analist raadde me aan om te beginnen met de week grafiek en de waarden van (nu omgerekend) 1-euro voor 1-week.
bulletKijk daarbij naar het verleden om te zien of dit werkt, waarbij het korte verleden het meest toepasbaar is voor de korte termijn toekomst enz.
bulletDoor vanuit deze wijze te werken, ontdek je snel genoeg welke waarden de koers respecteert en welke waarden onbruikbaar zijn.
bulletWat ik daarna al snel wilde toepassen, is dan voor de daggrafiek een verhouding toe te passen van 1/5 ofwel 0,2 euro per dag.
bulletMaar ...... dat werkt niet.
bulletBeter is voor de waarde per dag te rekenen, die waarde per week/4....
bulletMaar dat bewaren we voor een ander stukje.
bullet.
bulletOk, laten we gewoon de weekgrafiek er even bijpakken.
bulletGrafiek 1:

bulletAls u naar deze grafiek kijkt, op de wijze welke ik me in de loop der jaren heb aangeleerd, dan ziet u n bolwerk van Fibonacci, Gann en WUSK.
bulletDit werkt voor alle stukken van de grafiek, en wees niet bang, ik ga u niet vermoeien met Fibonacci retracements en extensies, dat heb ik al in andere stukjes gedaan ;-)
bulletLaten we er gewoon eens een stukje grafiek uit pakken, bijvoorbeeld 1993, daar lijkt in eerste instantie weinig mee aan de hand,  maar het lag wel ten grondslag aan WUSK.
bulletWe zoomen even in op dat stukje weekgrafiek van 1993.
bulletGrafiek 2:

bulletZiet u nu de Gann lijnen al zitten, het Square, Fibonacci en WUSK ?
bulletMisschien nog niet, misschien moet uw oog nog even wennen om daar naar te kijken.
bulletIk help even, en ik begin met het trekken van de Gann 1X1 lijn, dus 1 euro per week, in deze grafiek.
bulletGrafiek 3:

bulletDe rode lijn is de 1X1 lijn, ofwel 1-euro per week, en de hond, eigenwijs als ie is, heeft ook gelijk even de 2X1 en de 1x2 lijn erin getrokken.
bulletWe zien aan de in de grafiek geplaatste getallen, dat er 76 weken verstreken zijn, waarbij de koers 76 punten is gestegen, weergegeven door de 1X1 lijn.
bulletOp zo'n punt, waar prijs en tijd samenkomen, 76 punten koersstijging na een tijdverloop van 76 weken, spreek ik van een koersreactiepunt, en we zien ook dat de koers reageert door van richting te veranderen.
bullet.
bulletEen grafiek met een Gann 1X1 lijn, 76 punten koersverschil in 76 weken tijd, daar moet een Square te zien zijn.
bulletGrafiek 4:

bulletHmm.. kunnen we gelijk mooi even de regel van Gann controleren, welke vermeld dat  indien de koers afketst op een Gann lijn, danwel er doorheen gaat, deze steun/weerstand  zal ondervinden van de erop volgende Gann lijn.
bulletWe zien de koers afketsen op de Gann lijn 1X1 op het moment waar deze squared met de tijd.
bulletWe laten de koers even verder lopen in de grafiek om te kijken of de koers inderdaad steun vindt op de volgende Gannlijn, de 1X2 lijn. 
bulletGrafiek 5:

bulletKijk eens wat daar gebeurt in de grafiek, eind Juni 1994, de koers vindt prachtig steun op de Gann 1X2 lijn, dit is tevens een signaal dat de koers de getrokken lijnen respecteert, en dat de waarde van 1-euro per week een goede waarde is voor dit stukje koersgrafiek.
bullet.
bulletIk laat het square met al zijn eigenschappen nu even verder met rust, hoewel die hier eigenlijk ook al mooi te zien zijn, dat is mooie stof voor een ander stukje.
bulletWe halen de Gele Gann lijnen 1X2 en 2X1 even weg, en verwijderen ook de dalende rode diagonale lijn.
bulletDaarna brengen we even een Fibonacci verdeling aan, en wel 2-3-5, ofwel 40%, 60% en 100%.
bulletDe grafiek ziet er dan uit als volgt:
bulletGrafiek 6:

bulletWe zien dat de grafiek verdeelt is in vlakken, waarbij opvalt dat de koers eerst in de linker onder rechthoek loopt, en vervolgens verder loopt in de rechter rechthoek bovenin het square.
bulletWe kunnen in de linker onder rechthoek een driehoek tekenen, met rechthoekzijden 2 en 3.
bulletGrafiek 7:

bulletU ziet een mooie blauwe driehoek.
bulletlaten we deze driehoek nu eens spiegelen om de oranje horizontale lijn, en vervolgens roteren om het kruispunt van de horizontale oranje lijn met de  verticale gele lijn.
bulletDat ziet u in de volgende grafiek.
bulletGrafiek 8:

bulletU ziet dat de rechthoek van links onderin keurig rechts bovenin terecht is gekomen.
bulletAls alle pijlen even zijn verwijdert, en de grafiek een beetje is opgeschoond, krijgen we dus het volgende plaatje:
bulletGrafiek 9:

bulletWat u ziet is dat de het koersverloop is opgedeeld in twee rechthoekige driehoeken.
bulletEn daar kwam WUSK in beeld.
bulletWe kunnen namelijk eenvoudig de schuine zijde uitrekenen door de som te nemen van elke rechthoekzijde in het kwadraat, en daar de wortel uit te halen.
bulletZie voor uitleg het stukje  wiskunde  wat ik heb geplaatst.
bulletElke schuine zijde heeft dus een lengte van:  "wortel uit( 3kwadraat plus 2kwadraat)" is  "de wortel uit 13" en dat is afgerond 3,6.
bulletDe schuine zijde van beide driehoeken is gelijk, de tweede driehoek is namelijk een spiegeling van de eerste driehoek zoals u gezien hebt.
bulletDe schuine zijde is opgebouwd uit de prijs en uit de tijd, immers de horizontale lijn geeft de tijd weer, en de verticale lijn geeft de prijs weer.
bulletWe mogen de naam "schuine zijde" dus ook best vervangen door de naam vector, en wel een prijs-tijd-vector ofwel PTV.
bulletDe rechthoekzijden kunnen eigenlijk ook wel weg.
bulletGrafiek 10:

bulletIn grafiek 10 ziet u dan de twee PTV's welke over gebleven zijn.
bullet.
bulletWat heeft u nu gezien in bovenstaand stukje, deel 1:
bullet*1. De koers beweegt in rechthoeken , driehoeken en kubussen door de tijd (kubussen komen later in een ander stukje aan de orde)
bullet*2. Prijs-tijd-vectoren zijn de diagonalen van deze rechthoeken en driehoeken.
bullet*3.  Deze PTV's geven een verwachting weer voor het mogelijke koersverloop, in prijs en in tijd, zodra de eerste PTV bekend is.
bullet.
bullet**
bulletAls u een gloeilamp gaat kopen, dan koopt u bijvoorbeeld een gloeilamp met een vermogen van 100-watt.
bulletAls u deze lamp n dag laat branden, 24- uur, dan gebruikt u 24 uur lang een vermogen van 100 watt om deze lamp te laten branden.
bulletUw nutsbedrijf, in deze regio de NUON, zet dan op de nota: geleverde energie --> 2400 watt-uur of een betere notatie:  2,4 kWh waarbij k staat voor 1000 en W voor watt en h voor het engelse hour.
bulletHierbij zien we dan gelijk de formule voor Energie.
bulletEnergie is -->  vermogen X tijd.
bulletHeeft u bijvoorbeeld een electrisch kacheltje van 2000 watt, en laat u deze 1,2 uur branden, dan is de gebruikte energie  2Kw x 1,2 hour = 2,4 kWh.
bulletHet kacheltje heeft dan in een kortere tijd evenveel energie verbruikt als de gloeilamp.
bulletEnergie is zodoende een mooie eenheid om het verbruik te vergelijken.
bulletBij de gloeilamp is het vermogen lager, 100-watt, maar door de langere tijd dan welke de kachel aanstaat, is de opgenomen energie gelijk.
bulletDe kachel gebruikt diezelfde hoeveelheid energie door zijn grotere vermogen in een kortere tijd.
bullet .
bulletBekijken we de gebruikelijke koersgrafieken, dan zien we op de horizontale as de tijd weergegeven en op de verticale as de prijs, wat ik dan even zie als onderdeel van het vermogen.
bulletDoor  de tijd en de prijs ( het vermogen) met elkaar te vermenigvuldigen kunnen we dus de hoeveelheid energie berekenen welke in een bepaald koersgedeelte wordt opgebouwd.
bullet.
bulletLaten we dat even in praktijk brengen, we nemen daarvoor de bovenstaande grafieken.
bulletGrafiek 11:

bulletIn grafiek 11 ziet het eerste driehoekje uit grafiek 9.
bulletDe tijd is 3/5 x 76 weken = 45,6 weken
bulletHet prijs verschil (vermogen) = 2/5 x 76 punten = 30,4 punten
bulletDe energie in deze koersgolf wordt dan: wortel uit (kwadraat van 45,6 + kwadraat van 30,4) = wortel uit 3003,52 --> 54,8 eenheden.
bullet.
bulletPakken we de tweede driehoek uit grafiek 9.
bulletGrafiek 12:

bulletDe tijd is in dit geval 2/5 x 76 weken = 30,4 weken.
bulletHet prijsverschil (vermogen) = 3/5 x 76 punten = 45,6 punten.
bulletDe energie in deze koersgolf wordt dan wortel uit 3003,52 = 54,8 eenheden.
bullet.
bulletWe zien dus dat de hoeveelheid energie in beide stukjes koersgolf gelijk zijn.
bulletDe hoeveelheid energie in grafiek 12 is gelijk aan de hoeveelheid energie in grafiek 11.
bulletDe tijd in grafiek 12 is korter dan die van grafiek 11, maar doordat er wordt gewerkt met een groter vermogen in grafiek 12 is de totale energie gelijk.
bullet.
bulletDe twee stukken koersgolf zijn dus gelijkwaardig.
bulletWe kunnen op deze wijze mooi stukken koersgolf met elkaar vergelijken.
bullet.
bulletDe schuine zijde van de driehoek is een mooie maat voor de hoeveelheid energie welke in de koersgolf ligt opgesloten.
bulletDaarom hanteer ik vanaf nu de naam energievector voor de schuine zijde, afgekort als EV.
bullet.
bulletWie het stukje:  cirkel  heeft gelezen wat ik geschreven heb, weet dat een cirkel wordt gemaakt door een vector (touwtje) aan een zijde vast te maken en die vector rondom dit punt te laten draaien, dus die verdere uitleg laat  ik hier achterwege.
bullet.
bulletLaten we dat wat we tot nu weten eens even in de praktijk toepassen op een stukje koersgrafiek van de AEX.
bulletGrafiek 13:

bulletIn grafiek 13 ziet een stukje uit de koersgrafiek van de AEX in augustus 2006.
bulletDe blauwe energievector J-A bestrijkt een koersverschil van 39,31 punten in een tijdbestek van 31 dagen.
bulletEV wordt dan 50,06 eenheden.
bulletStel nu dat we even aannemen dat het volgende stuk koers verloop dezelfde hoeveelheid energie zal bezitten als het stuk koersverloop in augustus, wat wordt weergegeven met de EV J-A.
bulletWe weten dan dat de EV dezelfde lengte zal moeten krijgen.
bulletWe starten daarvoor na de correctie in punt N, waar ik alvast een gaatje gemaakt heb voor het spijkertje ;)
bulletWe pakken dan simpelweg de vector J-A op, en laten die draaien in punt N.
bulletDe cirkel welke dan wordt beschreven door de punt van de vector, zal dan alle punten aanwijzen in de grafiek waarvoor geldt dat de energie van het gelopen stuk koers gelijk is aan de energie van het stuk koers wat aanwezig was in augustus en werd weergegeven door de vector J-A. 
bulletWe weten van te voren nooit op welk tijdstip de hoeveelheid energie gelijk zal zijn als aanwezig in het koersverloop van augustus,
bulletWe weten ook niet van te voren op welke koers dit zal plaatsvinden.
bulletWe weten wel, dat dit zal gebeuren op de cirkel welke wordt gemaakt door de punt van de energievector EV.
bulletDeze cirkel, welke wordt getekend door de EV noem ik een energie -cirkel, ofwel EC.
bulletGenoeg gepraat, laten we die vector even intekenen vanaf punt N.
bulletGrafiek 14:

bulletIn grafiek 14 ziet u de blauwe energie cirkel welke ik even door de computer heb laten intekenen, welke exact de waarden aangeeft die de punt van de vector EV geeft voor alle waarbij EV=50
bulletHet rode lijntje geeft het gelopen stuk koers aan, en let u even op wat er gebeurt zodra de koers de energie cirkel raakt welke is getekend door de EV.
bulletOp dat moment was de opgebouwde energie gelijk aan de energie in augustus, weergegeven door de vector J-A.
bullet ..
bulletIs dit nu een toevalligheid, of komt dat vaker  voor in de koersgrafiek ?
bulletLaten we daarvoor even de koersgrafiek van de AEX erbij pakken van de afgelopen weken.
bulletGrafiek 15:

bulletOp 22-Februari-2007 plaatste de koers een hoogste waarde op 512,47.
bullet7 koers -dagen later, 05-Maart-2007 werd een bodempje geplaatst op een koers van 469,85
bulletDe lengte van de energievector EV1 wordt dan 43,19
bulletDe koers begon daarna weer te stijgen, maar corrigeerde al snel om vervolgens een hogere bodem neer te zetten op 14-Maart-2007
bulletVanuit dat punt laten we de computer een energievector EV2 uitzetten, welke een gelijke waarde heeft als EV1.
bulletWe laten weer een cirkeltje tekenen, welke in grafiek 15 is weergegeven.
bulletDuidelijk is te zien dat de koers deze cirkel respecteert.
bullet.
bulletWanneer u de koersgrafieken van het verleden uit elkaar pluist, zult u veel van dergelijke overeenkomsten tegenkomen.
bulletBetekent dit nu dat elke koersdaling daarna weer wordt opgevangen door een koersstijging waarvan de energievector gelijk is?
bulletNee, gelukkig niet ;)
bullet*
bulletWat nu, wanneer u de lengte van energievector EV1 niet kent, op welke wijze kunt u dan anticiperen op de mogelijke waarde van energievector 2 ?
bulletLaten we daarvoor even de hulp inroepen van de golfbewegingen zoals weergegeven in de  Elliott -wave theorie.
bulletGrafiek 16:

  

bulletGrafiek 16 is een wonder van eenvoud, een driegolf A-B-C welke erg vaak voor komt in de koersgrafiek, in dit geval een zig-zag.
bulletEr kan in zo'n geval altijd nog een kleine correctie achteraan komen met alsnog een golf in de richting van de trend, en dan wordt het een impulsgolf genoemd, waarbij de benaming dan 1-2-3-4-5 wordt.
bulletHet is echter zelden verstandig te anticiperen op golfje 4 en 5, de winst ligt in golf 3 of golf C.
bulletGolf A is vaak een impulsgolf, golf B een correctiegolf, en golf C is weer een golfbeweging in de richting van de trend, meestal ook een impulsgolf.
bulletOmdat golf A en golf C beide in de richting van de trend lopen op dit niveau, mogen we ze met elkaar vergelijken.
bulletWat zijn nu gangbare waarden voor golf C ten opzichte van golf A ?
bulletLaten we daarvoor even een grafiek lenen uit het onderzoek van Elliottician over de afgelopen jaren.
bulletGrafiek 17:

bulletWe bekijken op dit moment even de eerste drie golven en hun gemiddelde verhouding in prijs en tijd ten opzichte van elkaar.
bulletTe zien valt dat golf 2 gemiddeld 48% in prijs corrigeert en gemiddeld 23% in tijd ten opzichte van golf 1
bulletOok te zien is dat golf 3 gemiddeld 148% is van golf -1 in prijs, en 69% in tijd.
bulletLaten we dit nu eens even invullen voor een driegolf, waarbij we er vanuit gaan dat de eerste golf 20 punten in prijs is en 10 dagen in tijd.
bulletGrafiek 18:

bulletDe EV van de eerste golf is nu de wortel uit (20-kwadr + 10-kwadr) = wortel uit 500 --> 22,36
bulletDe EV van de totale driegolf is wortel uit ( 40-kwadr + 19,2-kwadr) = wortel uit 1968,64 --> 44,369
bulletHmm.. dat is interessant, want zodra we dus de EV van de eerste golf kennen, kunnen we een tweede EV berekenen door deze tweede EV 44,369/22,36 X zo lang te nemen, ( 1,98 )  en op die waarden een EC te laten tekenen.
bullet 
bulletLeuk Jan, maar dat is een oud onderzoek, met oude data, werkt dat ook vandaag  nog? Dat is wat telt !
bulletDe markt is tenslotte na 2000 een ander "tijd-perk" ingegaan.
bulletVerder zal het natuurlijk weinig voorkomen dat de tweede golf exact dat percentage corrigeert en de derde golf exact dat percentage weer klimt.
bulletOmdat te bekijken pakken we gewoon even het koersverloop van de laatste tijd, mijn hond heeft er een paar voor u ingetekend: 
bulletGrafiek 19:

bulletIn grafiek 19 ziet u het koersverloop vanaf 1-december-2006.
bulletDe rode lijntjes geven de driegolf aan waar we mee werken.
bulletDe paarse EV1 geeft de waarde aan voor EC1 welke door middel van een blauwe lijn is weergegeven.
bulletOp dat moment kan de gele EV2 worden berekent zoals hierboven onder grafiek 18 is weergegeven, en deze EV2 wordt dan gebruikt om EC2 te tekenen.
bulletOp het moment dat EC2 wordt bereikt ziet u de reactie van de koers ;)
bulletVanuit de energiecirkels bekeken klopt dit prachtig, de EW jongens in verslagenheid achterlatend ...
bulletWant, reken er maar even aan vanuit de Elliott theorie bekeken: 
bulletDe eerste golf begon bij een waarde van 470,54 en liep tot een waarde van 501,80 ; dat geeft --> 31,26 punten.
bulletDe tweede golf corrigeerde tot 490,93 waarna de derde golf eindigde op 510,24  ; lengte derde golf --> 19,31
bulletOfwel derde golf is 61,8% van golf 1 en dat verwachtte niemand voor een derde golfje, maar de EV-EC volgers ... stonden klaar ... ;))
bullet.
bulletIk zeg tegen mijn hond, mooi man, maar iedereen denkt dat je lang gezocht hebt naar dit voorbeeldje.
bulletBlaft ie:  O ja, pakken we gewoon het navolgende koersverloop .... en als dat klopt verwacht ik een kippenpoot ...
bulletOk ...
bullet.
bulletGrafiek 20:

bulletOk, voor 1 kippenpoot, grafiek 20.
bulletEerste golfje loopt vanaf 469,85 dd. 5-maart-2007 tot aan 12-maart op koers 494,4
bulletDerde golfje start op 14-maart op een koers van 473,08
bulletKoers corrigeert weer bij EC2
bulletHmmm.
bulletHond loopt met staart heen en weer zwiepend weg, en verwacht gegrilde kippenpoot binnen het uur .... jaja ... komt eraan ... ;)
bullet.
bulletKoers corrigeert, en stijgt daarna weer ...
bulletIs een normaal iets....
bulletDaarover de volgende keer meer...zodra de hond klaar is met zijn kippenpoot ;)
bullet 
bullet 
bulletWordt vervolgd ....
bullet 
bullet.
bulletWie trouwens af en toe mijn website www.jstas.com bekijkt, moet toch wel opgevallen zijn dat deze grafieken ( 4 t/m 9) al jaren staan weergegeven (met een witte achtergrond) naast de rode woorden: "Welkom bij JSTAS.com"; maar of u door had dat dit erachter zat ?
bullet.
bulletMet vriendelijke groet,
bulletJan ;)
bulletJan@jstas.com
bullet.
bulletDisclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideen, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!