De banket-staaf

De down-inside-bar
Laten we eerst even wat basis theorie pakken uit de Elliott wave theorie.
Figuur 1:

We zien een over bekende golf beweging:  golf 1 omhoog welke wordt gecorrigeerd door golf 2 omlaag waarna deze wordt opgevolgd door golf 3.
Dit kan een golf 1-2-3 beweging zijn uit een impulsgolf, maar ook een A-B-C  uit een zigzag of een W-X-Y correctiegolf.
Het maakt op dit moment even niet uit wat het exact is, wat telt is de driegolf beweging, die altijd in elke markt aanwezig is.
Of er een vierde en vijfde golf komt weet je vaak niet van tevoren, maar een derde na de eerste twee is nagenoeg zeker, tenminste voor zover er zekerheden bestaan op de beurs.
Rechts in figuur 1 staan drie koers-staafjes weergegeven, de eerste betreft golf 1, de tweede golf 2 en de derde golf 3.
De tweede koersstaaf valt op.
De staaf begint hoog, en eindigt op een lagere koers, de koersbeweging gaat dus down in die staaf.
Verder zien we dat de hoogste koers van staaf-2 niet boven de hoogste koers van staaf-1 uitkomt, en ook is goed te zien dat de laagste koers van staaf-2 niet onder de laagste koers van staaf-1 uitkomt.
In de TA wordt dit een inside bar genoemd.
Omdat de koersbar hoog opent en laag sluit, wordt dit specifieke geval een inside-down-bar genoemd.
Geeft de koersbar een dag weer, dan noemt men dit een inside-down-day.
Geeft de koersbar een week weer, dan noemen we dit een inside down-week
Geeft de koersbar een maand weer, dan noemen we dit een inside-down-month.
En zo verder.
*
Uit de Elliott theorie weten we, dat golf-2 niet onder het startpunt van golf-1 mag komen.
Dit geeft ons een prachtig instap moment.
Figuur 2:

Op de plaats van golf-2 kan namelijk een positie worden ingenomen voor de rit omhoog in golf 3.
De stoploss wordt geplaatst onder het startpunt van golf 1, waar de bruine lijn staat getekend.
Hoe lager punt 2, des te interessanter is de trade.
Bevestiging van de ingenomen trade is er boven punt 1, ofwel boven het bruine lijntje waar de B staat.
Daalt de koers onder de bruine lijn waar staat SL, dan wordt de trade afgesloten, immers golf-2 komt dan onder golf-1 en dit is niet toegestaan in de Elliott wave theorie, dus de aanname dat er een golf-1 stond waar golf-2 een correctie op zou zijn is in dat geval onjuist, de grond waarop de trade werd aangegaan is onjuist, dus de trade wordt op dat punt afgesloten met een verlies.
*
U ziet dus dat een intra-down koersbar een mooie setup geeft voor een koers beweging omhoog waarbij het verlies beperkt kan worden gehouden.
Laten we de golf beweging eens omdraaien, dus omlaag in plaats van omhoog.
.
De up-inside-bar
Figuur 3:

In figuur 3 zien we een golf 1 omlaag welke gecorrigeerd wordt door golf 2 waarna er een golf 3 omlaag wordt geplaatst.
Golf 2 mag in dit geval niet boven golf 1 uitkomen volgens de Elliott wave theorie.
In de rechterzijde van figuur 3 staan de koers-bars weergegeven.
Koersbar 2 valt weer op.
De hoogste koers van bar 2 blijft onder de hoogste koers van bar 1 ; en de laagste koers van bar 2 blijft boven de laagste koers van bar 1.
Koersbar 2 is daardoor een inside bar.
Koersbar 2 opent laag, en sluit af op een hogere koers.
Koersbar 2 is daardoor een upside bar.
Samen gevat:  koersbar 2 is een up-inside-bar.
Betreft de koersbar de weergave van een dag, dan is het een up-inside-day
Betreft de koersbar de weergave van een week, dan is het een up-inside-week.
Betreft de koersbar de weergaven van een uur, dan is het een up-inside-hour
En zo verder.
*
Uit de Elliott wave theorie weten we dat golf 2 in dit geval niet boven golf 1 mag uitkomen.
Dit geeft ons dus weer een erg mooi instap moment.
Figuur 4:

Op de plaats van golf 2 kan een trade worden ingenomen voor golf 3 omlaag.
De stoploss wordt geplaatst net boven het startpunt van golf 1 waar de bruine lijn geplaatst staat met de letters SL.
Hoe hoger punt 2 des te interessanter de trade is.
Bevestiging van de trade is er onder punt 1, daar waar de bruine B getekend staat.
Stijgt de koers boven het startpunt van golf 1, dan is de aanname van een golf 1 en correctiegolf 2 onjuist, en wordt dus de trade afgeloten met een klein verlies.
.
Wordt vervolgd.

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!