SRL lijnen

Terug naar index pagina
Grafieken zijn bijgewerkt tot 14-10-2005, behalve grafiek 7, welke is bijgewerkt tot 11-11-2005.
Onderstaande is een korte samenvatting van een eerder geschreven stukje voor een besloten website.
Enkele gedeelten zijn verwijderd.
.
De speed-resistance-lijnen --> SRL-lijnen zijn een ontwikkeling van Edson Gould.
De SRL-lijnen verwerken de retracement percentages samen met de snelheid van dalen of stijgen van het gedane koersverloop, waaruit dan weer verwachtingen kunnen worden getrokken voor de toekomst.
Kort weergegeven verteld de theorie dat deze SRL lijnen steun- en weerstand- gebieden aangeven waar de koers in de toekomst steun en hinder van zal ondervinden, we krijgen dus als het ware een beetje voorkennis ;-)
.
Omdat sommige mensen de speedlijnen niet kennen, begin ik met de opbouw ervan bij het begin, en ga uit van het programma Wallstreet, maar de lijnen zijn ook in andere TA programma's te vinden.
Grafiek 1:

In grafiek 1 ziet u afgebeeld de AEX week grafiek vanaf de top op 713,18 tot de bodem 217,8
Boven in de grafiek ziet u een paars cirkeltje met een pijl eronder, dat is het teken in veel TA programma's wat wordt gebruikt voor de SRL lijnen.
Klik op dit knopje, en trek vervolgens een lijn vanaf de top op 713,18 tot aan de bodem op 217,8.
Dit levert de volgende grafiek op:
Grafiek 2:

De lichtblauwe lijnen zijn ontstaan na het trekken van de lijn vanaf de top naar de bodem.
Daarna heb ik een loodlijn getrokken door de bodem op 217,8 en op de punten waar deze loodlijn de schuine SRL-lijnen snijdt heb ik horizontale lijnen getrokken, een rode op 33,3% en 66,6% en een blauwe op 50%.
.
De horizontale lijnen zijn eigenlijk een Gann toepassing, het verdelen van het koersbereik in drieŽn. 
De middelste SRL lijn, de 50% lijn, hoort dan ook niet thuis in het oorspronkelijke SRL lijn ontwerp.
Echter, door deze mee te nemen ontstaan mooie signalen.
Omdat de schuine lijnen boven de bodem de koers mooi in drieŽn verdeelt, en in tweeŽn, kunnen we door op het kruispunt van de loodlijn met de schuine lijnen horizontale lijntjes te trekken de koers simpel in drieŽn verdelen (blauwe lijntjes ) en in tweeŽn (rode lijntje) 
.
Okť, als de theorie klopt, dan dienen deze lijnen na het bodempje op 217,8 als lijnen waar de koers in de weg omhoog rekening mee zal moeten gaan houden, dus steun en/of weerstand van zal ondervinden, de koers moet bij het snijden van die lijnen een duidelijk oponthoud te zien geven.
Wel, laten we de grafiek even uitzoomen zodat we het vervolg kunnen zien.
Grafiek 3:

 

In grafiek 3 zien we het koersverloop van de AEX nadat de lijnen getrokken zijn met behulp van de bodem op 217,8.
Te zien is dat het koersverloop van een stijgende trend overging in een zijwaartse trend bij het bereiken van de 33,3% dalende SRL lijn.
Er vormt zich na deze 33,3% lijn een oplopende driehoek, en na de positieve uitbraak daarvan werd al snel de 50% lijn bereikt.
De reactie bij de 50% lijn is veel groter, de koers wordt als het ware mee naar beneden getrokken langs die lijn.
50% is in veel analyse methoden een belangrijke waarde, het is dan ook niet voor niets dat Gann daar veel waarde aan hechtte.
Nadat de koers zich weet los te werken van deze dalende 50% lijn, gaat de koers snel omhoog om vervolgens weerstand te ondervinden van de 33,3% horizontale rode lijn.
Deze lijn was in grafiek 2 getrokken met behulp van de loodlijn en het snijpunt daarvan met de SRL -lijnen.
Na het afketsen van de koers op deze rode 33,3% lijn hersteld deze zich weer, en na weer een paar weken oponthoud weet de koers zich door deze rode lijn heen omhoog te werken om vervolgens de 66,6% lijn tegen te komen, wat bij doorbraak daarvan weer om een terugtest vraagt, welke dan ook is gekomen.
Op de weg omlaag zal de koers nu steun vinden op de rode 33,3% lijn (379,6) en de weg omhoog ligt in deze grafiek vrij tot in eerste instantie de donkerblauwe 50% lijn (460,5) welke zoals ik al jaren loop te vertellen een grote aantrekkende kracht heeft.
De paarse schuine lijntjes in de grafiek dienen ter accentuering, en zijn niet bedoeld voor divergentie of convergentie aanduiding (waarvoor ik ze vaak gebruik).
.
U ziet, twee muisklikjes voor de SRL lijnen, en drie horizontale streepjes geven al veel informatie vrij.
Toch blijven er op deze wijze nog veel punten in het luchtledige hangen.
We doen er daarom nog even twee muisklikjes bij.
Grafiek 4:

We klikken met de muis op het knopje wat in deze grafiek is aangegeven door een paars pijltje en en paars cirkeltje, de retracement percentages, zetten de muiswijzer op 703,18 en trekken de muis omlaag naar 217,8 en laten de knop vervolgens  los.
Wat we zien is een stel gele stippel lijnen, welke keurig het percentage retracement aangeven.
De theorie die hier achter ligt is simpel gezegd dat de koers waarschijnlijk als reactie op de daling een terugvering  zal gaan laten zien die weerstand zal ondervinden  op een van die Fibonacci retracement lijnen, en daarna verder kan gaan dalen in geval het een correctie is op het dalende koersverloop.
Ik heb voor de duidelijkheid van de grafiek de lijnen links in de grafiek geplaatst, maar de werking van de lijnen gaat natuurlijk pas gelden na de bodem op 217,8.
Daarom trek ik in de volgende grafiek twee lijnen even door naar rechts.
Grafiek 5:

Wie even de tijd neemt om rustig naar die lijnen te kijken kan niet ontgaan dat de koers rekening houdt met deze lijnen.
Kijk bijvoorbeeld eens even rustig naar die onderste gele stippellijn, het 23,6% retracement.
Na het verlaten van de blauwe dalende 33,3% retracement lijn blijft de koers om deze gele lijn heen draaien, weet zich vervolgens los te maken maar ondervindt weerstand van de dalende lauwe 50% lijn, vindt weer steun op de gele lijn, gaat omhoog en ondervindt weerstand van de blauwe 50% lijn, daalt weer en vindt weer steun op de gele lijn enzovoorts.
Het zelfde zien we heel mooi na doorbraak van de dalende 66,6% lijn.
De koers ondervindt weerstand van de gele 38,2% lijn,  valt terug naar de dalende blauwe 66,6% lijn, vindt daar steun, en stijgt weer tot de gele 38,2% lijn, ondervindt daar weer weerstand en is dan ook weer afgeketst.
.
En zo ziet u, dat twee keer twee muisklikjes gemaakt half maart -2003 !! informatie opleveren voor de komende "knelpunten" in de AEX grafiek 2,5 jaar later !!
Bovenstaande, de SRL lijnen en het retracement  zijn gecombineerd in onderstaande grafiek:
Grafiek 6:

Het verschil met voorgaande grafieken is dat ik nog een paar Fibonacci retracements erbij heb getrokken vanaf andere topjes in de dalende koers van 703,18 naar 217,8
Waar diverse bodems en retracement lijnen samenvielen heb ik een bredere rode lijn getrokken, dat noem ik dan een weerstand/steun gebied.
Goed te zien is in deze grafiek dat boven de 412 de weg vrij ligt voor koersdoelen richting 460-464 maar van uit andere grafieken weten we dat onderweg Gann ligt te wachten met 424  en 450
Grafiek 6 heb ik gemaakt in de loop van het jaar 2003, (behoudens de witte srl-lijn onder in de grafiek) e deze grafiek loopt gewoon mee in W$, en wordt elke dag keurig door W$ bijgewerkt.
Een paar muisklikjes van een paar jaar geleden geven me dus nog elke dag informatie, daar kan geen trend lijn tegen op ;-))
De bespreking en verwerking van het verdere verloop via de dag grafieken is verwijderd, omdat er gebruik werd gemaakt van diverse methoden die door collega's is aangeleverd, en die ik pas wil/kan vrijgeven nadat men er eerst zelf mee in de publiciteit is gekomen. 
.
Ik heb daarom die afdeling in dit stukje vervangen door aan een unieke grafiek welke ik even uit de afdeling research op mijn website heb gehaald, en welke de meeste van u nog niet gezien zullen hebben. 
De grafiek is gelijk een antwoord op die mensen die zullen zeggen: "leuk die bovenstaande grafieken, maar het werkt zeker alleen in dit geval".
Kijk even naar de volgende grafiek.
Grafiek 7:

U ziet heel mooi in deze maand grafiek hoe het koersverloop van de AEX na de top op 703,18 in het jaar 2000 rekening hield met de SRL lijnen getrokken vanuit het dipje in de koers in 1952.
Vergis u niet in de eerste decennia van deze grafiek, het lijk erg rustig, maar dat komt doordat dit een lineaire grafiek is, in de logaritmische grafiek ziet het er heel anders uit ;-))
Indien de koers boven de 50% SRL lijn weet te blijven, moeten we er rekening mee houden dat de er boven gelegen donkerblauwe horizontale lijn kan worden opgezocht en eventueel zelfs de daar boven gelegen SRL lijn voordat er weer duidelijke weerstand optreedt.
Ligt daar dan niets meer tussen, tussen die twee SRL lijnen?
Jawel, u moet bedenken dat bovenstaande lijnen zijn getrokken over een periode in de grafiek van ruim 50 jaar.
Maken we een SRL lijn grafiek over een korte periode, bijvoorbeeld vanaf het dipje in 1987, dan krijgen we onderstaande maand grafiek.
Deze grafiek heb ik al vaker laten zien.
Grafiek 8:

U ziet een mooi lijntje liggen op 427.
Een Gann doel ligt daar vlak onder op 424.
.
Door de lijnen gecombineerd in de grafieken te trekken ontstaan keurig de steun en weerstand gebieden, grafiek 6 is een klein voorbeeldje daarvan.
Bovenstaande grafieken zijn telkens een onderdeel ervan, omdat de gecombineerde grafieken te onduidelijk worden in zulke kleine venstertjes.
.
Mooi die SRL lijnen ;-))
.
Vriendelijke groet,
Jan ;-)
.
jan@jstas.com
.
Terug naar index pagina

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!