AEX

Even een korte update wat betreft de AEX index.
We kijken als eerste even naar de Ichi Moku Kinko Hyo grafiek.
Figuur 1:

Duidelijk is te zien dat de koers door de wolk heen is gedaald, een negatief teken indien de koers niet meer boven de wolk weet te komen.
.
Figuur 2:

In de grafiek met de Gann lijnen en de EC cirkels zien we dat de koers zoals werd verwacht, steun ondervond van de opgaande Gann lijn.
Eerste weerstand omhoog ligt nu op de gele EC cirkel gevolgd door de blauwe EC cirkel.
.
Figuur 3:

U ziet in figuur 3 de dag grafiek.
Zoals al eerder vermeld, volgde de daling van de Comp_Index de daling van de RSI-14 niet, wat vaak duidt op een komende koers-omkeer.
We zagen vrijdag in de koers grafiek een hamer ontstaan, en ook zien we duidelijk de steun van de gele Gann lijn.
De hamer op zich is al positief ( mits bevestigd door de candle van maandag), maar deze hamer is tevens een key-reversal, u weet wel, een lagere opening dan het slot van de dag ervoor gevolgd door een hoger slot dan de dag ervoor.
De Fisher transform en de COG- oscillator staan nog op verkoop, maar zoals u weet lopen deze indicatoren een dagje achter, zoadat deze wanneer maandag de koers stijgt een koop signaal zullen geven.
Figuur 4:

In figuur 4 ziet u de uurgrafiek van de laatste tijd.
U ziet dat er goed te anticiperen was op de stijging van de laatste uren afgelopen vrijdag.
Terwijl de AEX koers een lagere bodem maakte in de uur grafiek, maakte de comp.index een gelijke bodem, wat lichte convergentie is, en de RSI-JSTAS liet een hogere bodem zien, wat duidelijke convergentie is.
Een paar dingen in deze grafiek wijzen echter op voorzichtigheid voor maandag in eerste instantie.
De RSI en de comp.index gaan veel te snel omhoog in vergelijking met het koersverloop.
Wanneer we verder de cyclus in de spectrum weergave bekijken, en we tellen even in de uur grafiek, dan kan de koers maandag zomaar even wat omlaag gaan, voorzichtigheid geboden dus.
.
Dan is er afgelopen week door PaulM de TA-code van een interessante indicator op het forum geplaatst, de COG in de koersgrafiek.
In figuur 3 zag u al de COG oscillator van Dhr. Ehlers afgebeeld.
In figuur 5 ziet u de COG in de koersgrafiek zelf weergegeven, volgens de code van PaulM.
Figuur 5:

De blauwe lijn is de "gravity line", een lijn waar de koers steeds naar toe terug wil.
De lijnen onder en boven de blauwe lijn zijn een soort van channels, en wanneer de koers deze lijnen bereikt is de kans aanwezig dat de koers weer afketst om vervolgens naar de blauwe COG terug te gaan.
Deze grafiek zal direct herinneringen aan roepen naar diverse andere indicatoren die op deze wijze werken, zoals bijv. de Hurst channels.
Het alleen handelen op deze lijnen zal vaak verliezen opleveren/ dan-wel geen winst.
Diegene die deze indicator dan ook aangaf op een ander forum, gebruikt de lijnen dan ook om de crossings van bijv. de EMA5 met de EMA13 te controleren, en pas bij bevestiging een positie in te nemen.
Ik kom er in een ander stukje bij tijd en gelegenheid wel een keer op terug.
Interessant is in eerste instantie, dat de kans groot is dat de koers terug wil naar zijn "gravity line" (donkerblauw) wat bevestiging vindt in de omgekeerde hamer, het afketsen op de gele Gann lijn, de key-reversal, de pos.divegentie met de RSI-JStas in de uurgrafiek etc. ...
Maandag morgen zullen we het weten... wees alert.
Als laatste even de AEX daggrafiek met het Square of Nine, berekent vanuit de top  in 2007 op 563,98.
Wanneer we vanaf die top volgens de stukjes en columns welke staan op www.JSTAs.com de Gann lijnen omlaag berekenen dan krijgen we de volgende grafiek:
Figuur 6:

Ziet u hoe mooi de lijnen als steun/weerstand gebied gelden?
De "speciale" gebieden zijn in deze grafiek even achterwege gelaten.
.
Vriendelijke groet,
Jan ;)
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!