Langere termijn analyse van de AEX vanaf 703

Terug naar keuze pagina

Hier vindt u het langere termijn overzicht via de Elliott analyse van de AEX, voor de kortere termijn kijk in de dagelijkse Hermes updates.
De grafieken worden elke week bijgewerkt aan de hand van voortschrijdend inzicht.
Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 29-april-2005.
Grafiek 1:

In grafiek 1 het overzicht van de AEX via een maand -grafiek.
Na de top op 703,18 in het jaar 2000 daalde de koers van de AEX in 30 maanden tijd naar een koers van 217,8 --> de groene A.
Een daling van 485,38 punten ofwel 69%.
Na dit laagste punt begon een herstel, want momenteel al  25 maanden in beslag neemt.
We zien in grafiek 1, dat deze daling vanaf de 703,18 te tellen is op ruwweg twee manieren: een impulsgolf of een dubbele zigzag.
.
De impulsgolf telling is een erg negatief verhaal, omdat een impulsgolf nooit een correctie op zichzelf is, wat dan impliceert dat het pas de eerste golf is van een veel grotere correctie, zeer waarschijnlijk de A golf van een zigzag.
Na de A golf op 12-maart-2003 bevindt de koers zich dan nu in de B golf.
De B golf van een zigzag corrigeert in de regel niet meer dan 62%, maar dat is altijd nog een koerswaarde van 518.
De correctie op dit moment bedraagt 32,6% terwijl we 38,2% ( koerswaarde 403) toch heel normaal vinden.
Ik heb even een grafiek opgezocht, die weergeeft hoeveel procent correctie er  in het verleden plaats vond van een B golf van een zigzag op de A golf.
Grafiek 2:

Rechts boven in de hoek ziet u staan: commodities, en in de praktijk blijkt dat de index vanuit de Elliott analyse het beste bekeken kan worden als een commodity.
De grafiek is geleverd door Elliottician.com, en door mij een beetje verder ingetekend.
Het groen ingekleurde gedeelte is het meest waarschijnlijke gedeelte, en dan zien we een piek rond de 28%, en een lagere top rond de 38%.
28% correctie geeft een waarde van 354, maar die waarde is inmiddels gepasseerd; de koers maakte rond dat punt slechts een klein topje in de grafiek.
Het volgende topje ligt op 403, en de hoogste waarschijnlijke correctie van 62% op een waarde van 518.
Het groen ingekleurde gebied in grafiek 2 is het percentage waar in het verleden de meeste correcties van een B golf van een zigzag zijn gevonden.
Het grijs gearceerde gebied heeft een lagere waarschijnlijkheid.
.
Een andere invulling van het koersverloop vanaf 703,18 staat ingetekend als een W-X-Y, een dubbele zigzag.
Met deze dubbele zigzag hebben we twee mogelijkheden.
*De eerste is dat er een complete correctie is geplaatst op een koers van 217,8.
In dat geval is de koers aan een nieuwe impuls omhoog begonnen na 12-03-2003, een nieuw begin van een nieuwe golf omhoog.
**De tweede mogelijkheid is dat deze dubbele zigzag de eerste golf (A) is van een flat correctie naar beneden.
Stel dat het een flat correctie wordt, dan is de afloop ook erg negatief, maar zal de B golf, die begon na 12-03-2003 hoger terug corrigeren dan de B golf van de zigzag die hoort bij de impulsgolf omlaag.
En deze B golf speelt dan sinds 12-03-2003, en zal dan verder omhoog corrigeren dan 518 in geval van een flat, theoretisch is een terugvering naar de 703 of hoger mogelijk.
Ik zet voor de duidelijkheid die grafiek hieronder.
Grafiek 3:

In grafiek 3 ziet u dus de mogelijkheden ingeval het koersverloop vanaf 12-maart-2003 uitgevoerd gaat worden als de B golf van een flat.
Het groene gebied is weer het meest waarschijnlijke gebied, en ik heb even de getallen bij diverse percentage correctie geschreven.
Goed is te zien dat in dit geval de waarde van de B golf boven de 518 moet gaan om als B golf van een flat in aanmerking te komen.
.
Ik heb de mogelijkheden van de zigzag en de flat nog even hieronder grafisch weergegeven met ruwweg een indicatie van het golfverloop. Let op, het is niet meer dan een indicatie, dus geen vast gegeven.
Grafiek 4:

De grafiekjes komen bij prognosis.nl vandaan, en heb ik iets bewerkt.
.
De Elliott wave analyse (EW) laat ons dus eigenlijk een keuze tussen ruwweg drie scenario's voor de B golf op dit moment:
1.) een correctie als B golf van een zigzag tussen de waarde 354-518 ...  
2.) een correctie als B golf van een flat tussen de waarde 518 -703+ ... of hoger ...
3.) een nieuw begin omhoog ... dus de groene A is de totale correctie.
.
En dan zult u denken, waarom geen correctie vanaf de 703,18 in het jaar 2000 als een triple zigzag, een W-X-Y-XX-Z.
Indien we dit scenario zouden aanhouden, dan betekent dit dat de koers momenteel niet in een B golf omhoog zit, maar in een XX golf, immers W X en Y zijn dan al geplaatst.
Wat betreft koerswaarden kan dit momenteel nog goed, maar wat betreft tijd absoluut niet.
De W golf duurde 381 kalender dagen. De X golf duurde 209 kalender dagen. De Y golf duurde 328 kalender dagen.
Ga ik uit van de gemiddelde duur voor een XX golf in een dalende index, dan kom ik op een waarschijnlijke lengte voor de XX golf van 255 dagen, immers een triple zigzag is een impulsief gebeuren.
De XX golf (vanaf 12-maart-2003) duurt momenteel al 779 kalender dagen, en dat is te lang voor een impulsief verloop.
Nu komen triple zigzag golven al weinig voor, meestal blijkt het achteraf een andere structuur te zijn.
Bekijken we daarbij dan nog even de tijdsduur van de huidige golf ( in dat geval de XX golf), dan duurt die al drie maal langer dan wat "normaal" is.
Ik heb dat scenario daarom  al enige tijd "uit het assortiment verwijderd" ;-))
.
*****
Maar laten we voor we nu zouden gaan dromen over nieuwe "all time highs"  (mogelijkheid 2 of 3 hierboven) eerst eens even naar grafiek 5 kijken, een cyclusgrafiek.
En dan komt daar Kondratieff om de hoek kijken, u weet wel, die Rus met de lange termijn cyclus, onderverdeeld in voorjaar -zomer -herfst -winter perioden.
In deze grafiek zit ontzettend veel "verborgen", maar ik wil in dit verband alleen even wijzen op de Kondratieff golf, en let daarbij dan even op de beweging van de diverse grafieken die erbij ingetekend staan.
Grafiek 5:

Het plaatje heb ik geleend van Ian Gordon, redacteur van "The Long Wave Analyst", een heel aardige man.
Als u op het plaatje klikt opent een pdf. met een meer dan pagina vullend scherm wat duidelijker te zien is.
We zien de Kondratieff golf over de laatste paar eeuwen.
Een Kondratieff golf, duurt in de regel 45-60 jaar, en heeft vier duidelijke herkenbare fasen, 1.) lente - de opbouwfase 2.) zomer - de groeifase   3.) herfst - de bloeifase    4.) winter - de afbraakfase.
In grafiek 5, en zeker in de vergroting ervan (gewoon even op grafiek 5 klikken),  is heel duidelijk te zien aan de gearceerde gedeelten, dat de beste fase van de Kondratieff golf om in te beleggen de lente (spring) en de herfst (autumn) is.
De laatste stijging tot aan ruwweg 2000 viel dan ook in de herfst (autumn) van de huidige Kondratieff golf, waarvan het lijkt dat de winter momenteel begonnen is.
Een winter die verwacht wordt tot aan 2010-2013 te gaan duren.
In de grafiek is ook goed te zien, dat de winter gepaard gaat met scherpe koersdalingen, waarvan we al een stukje achter de rug hebben .... kijk maar naar eerdere autumn's.
Binnen deze Kondratieff golf lopen nog diverse andere cyclussen, onder andere de Kuznets cyclus (15-25 jaar), de Juglar cyclus (7-11 jaar), de Kitchin cyclus (3-5 jaar), met daarna diverse kortere cyclussen. Grote cyclussen heersen over de kleinere cyclussen, maar de kleinere kunnen vaak mooi een verwacht einde aangeven.  Ik kom daar nog een keer op terug in de dagelijkse updates.
In een Kondratieff winter zijn er geen nieuwe "alltime highs" meer te verwachten, dus als de aanname juist is dat de Kondratieff winter begonnen is dan zal 700 voorlopig niet meer op het koersen bord staan voor de AEX, dat is eerder een  koersdoel voor de S&P om mee te beginnen ...zie grafiek 6
Grafiek 6:

De economie zit nu in het deflation gebied, een gebied wat hoort bij de Kondratieff winter.
Wil ik alleen nog opmerken dat met "gold" ook andere edel metalen worden bedoeld, vergeet bijvoorbeeld zilver niet.
Wat betreft het koersdoel in grafiek 6 voor de Dow van 1500-3000 wil ik nog even wijzen op een stukje elders op deze website, wat ik vorig jaar nog bijgewerkt heb, en te vinden is:  onder deze link
Even genoeg over de cyclussen.
***
Ik zie dus tussen en rond al die cyclussen een Kondratieff winter aankomen, (of we zitten daar al in, war ik eerder denk) en daarbij horen lagere koersen, lager dan ze tot nu toe geweest zijn.
Ik denk dus dat we van uit de cyclussen bekeken beter uit kunnen gaan in grafiek 1 van het scenario met de impulsgolf, aangegeven met 1-2-3-4-5, en dat de correctie omhoog vanaf 12 maart 2003 een correctie is als B golf van een zigzag, met een koersdoel tussen de 354 -- 518.
.
Nogmaals, er is helaas geen vergelijkend  materiaal voor de huidige golf op het huidige koersniveau, ik ga even uit van golfverloop op een lager niveau als referentie materiaal, voor de "nauwkeuriger"  koersniveaus moeten we gewoon de dagelijkse koers volgen, daarvoor hebben we de dagelijkse Hermes updates.
.
Tijd dus om eens even een stukje in te zoomen op het koersverloop, en dan speciaal op het koersverloop vanaf 12-maart-2003.
Grafiek 7:

Net als in grafiek 1 zijn alleen de hoofdgolven aangegeven.
In grafiek 7 zien we dan de B golf uit grafiek -1 , welke begon na de koerswaarde van 217,8 op 12-03-2003.
Het is een moeilijke golf voor de analyse volgens Elliott.
Analyse op slotkoersbasis laat eigenlijk een mooie impulsgolf omhoog zien, de mogelijkheid 3 die ik een stukje hierboven besproken heb.
Betrekken we echter de intraday analyse erbij, dan wijst het gehele verloop toch meer op een correctiegolf, iets wat ik vorig jaar diverse malen heb besproken.
Ook gezien de Kondratieff winter, ga ik dus uit van een correctiegolf, de B golf van de zigzag of de flat, waarbij de zigzag mijn "voorkeur" heeft.
Ik ga voor de eenvoud even uit van grafiek 7, maar ik heb al diverse malen laten zien dat de golf vanaf maart-2003 ook anders te tellen is, het maakt momenteel echter even niet uit voor het gedeelte van de golf waarin de koers zich nu bevindt.
Te zien is in grafiek 7 dat ik uitga van een flat (A-B-C) of een dubbele zigzag  (DZ) --> (W-X-Y) vanaf 12-maart-2003 op een koers van 217,8.
De oranje A van de flat of de W van de dubbele zigzag is dan geplaatst op 365,93, waarna de koers aan de X golf of aan de B golf begonnen is.
Wat is nu het verschil tussen de oranje X golf, of de oranje B golf?
Wel, een X golf  van een DZ zal niet zo diep corrigeren als een B golf van een flat.
Op dit moment kunnen we  gezien de koers en tijd ratio's haast wel stellen, dat een X golf in principe geplaatst kan zijn, maar de B golf absoluut nog niet.
De B golf van een flat heeft een hoog correctie percentage -->  boven de 62%
Een B golf van een flat vanaf  12-maart-2003 zal dus in principe uitkomen op 265 of lager, waarna de koers weer zal stijgen om de C golf neer te gaan zetten van de flat vanaf 12-03-2003, op een koers van ruwweg 350 of hoger.
Zodoende ziet u dus op dit moment staan a:B .
De Y golf zal in principe verder doorstijgen via de nodige tussentijdse correcties naar een koerswaarde van 492 -- 518  (600)
.
De AEX koers zit dus sinds het bodempje op 307,31 in golf Y of in golf b:B
De verdere uitdieping van dit golfverloop worden besproken in de dagelijkse Hermes updates op www.jstas.com
.
Nadat de huidige B golf is geplaatst, zal er nog een C golf omlaag plaats vinden.
Indien bovenstaande aanname klopt, zal deze C golf erg diep gaan, dieper dan wenselijk is voor een florissant verloop van de economie :-((
.
Op of aanmerkingen kunnen naar onderstaand email adres, de zandzakken liggen al voor de deur ;-))

Terug naar keuze pagina

e-mail aan Jan

Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!