Gann lijnen

Er komen toch diverse vragen binnen over de Gann lijnen, reden om er een uiterst beknopte uitleg over te geven, hoewel dit in zoīn beknopt stukje als dit haast onmogelijk i,s u zult er dan zelf ook wat voor moeten doen.
Wanneer u de Gann -lijn indicator op automatisch laat staan, dan heeft deze bepaalde eigenschappen doordat de waarden berekend worden vanuit het SQ9.
Let u er even op dat u de schaal op lineaire weergave hebt staan.
Laten we de AEX grafiek even pakken hoewel wat betreft Fibonacci, EW, Gann etc. de S&P500 vaak "beter" werkt als je iets wilt laten zien.
In grafiek 1 ziet u de grafiek over het laatste jaar, vanaf midden Augustus-2007.
Grafiek 1:

Vanaf midden Augustus geven we de indicator opdracht om automatisch lijnen omhoog te tekenen, waarbij alleen de lijnen 1X1 en 1X2 en 2X1 worden weergegeven, de berekening geschied `automatisch` dus er wordt niets gemanipuleerd.
We zien dat de koers na het bodempje in Augustus als een speer omhoog vliegt maar als het ware door de gele lijn weer naar beneden wordt getrokken.
De koers gaat weer omhoog en wordt weer omlaag getrokken door de gele Gann lijn, waarbij deze dan ook steeds als steun geldt.
Op een bepaald moment geraakt de koers onder de gele Gann lijn maar wordt door deze steeds weer "omhoog getrokken", toch is de verzwakking duidelijk aanwezig.
Op een gegeven moment geraakt de koers omlaag uit het invloedgebied van de gele lijn, en de Gann regels vertellen dan dat er verwacht mag worden dat de koers naar de volgende lijn toegaat, in dit geval de rode 1X1 lijn.
We zien een kort oponthoud van een paar dagen rond die lijn en de koers daalt verder, een teken van verdere zwakte.
Toen de koers uit het invloed gebied van de gele Gann -lijn raakte werd er onmiddellijk een set -lijnen omlaag getekend.
Grafiek 2:

Ook deze lijnen worden door de indicator berekend vanuit het SQ9.
Ziet u het mooie daarvan ?
De een wel, de ander niet, en die laatste groep zal ik een beetje op weg helpen.
Te zien is dat de rode lijn als een soort spil fungeert, de koers dwarrelt er als het ware rond omheen waarbij de uiterste uitslag wordt gevormd door de gele Gann lijnen.
Maar ... er is zoveel meer te zien in deze grafiek, ik zal het even stapje voor stapje weergeven.
Grafiek 3:

Nadat de koers uit de invloed van de gele lijn van uit midden Augustus geraakte werd er een serie omlaag getekend.
Bij de blauwe A ziet u duidelijk dat de koers tussen de lijnen heen-en-weer wordt gegooid, en dus in de invloedsfeer van deze lijnen is.
Daarna ziet u de de rode 1X1 lijn omhoog en de rode 1X1 lijn omlaag elkaar kruisen bij de rode pijl ... en ziet u ook de versnelling omlaag die daar gebeurde ... een duidelijk timing-moment.
Hetzelfde ziet u gebeuren bij de gele pijlen, daar waar de gele lijnen , de 1X2-2X1 elkaar kruisen.
Bij de blauwe B ziet u dat de gele lijn weerstand biedt tegen de stijgende koers.
Punt C --> de gele Gann lijn dient als steun gebied.
Punt D --> de koers ketst af op de dalende rode Gann lijn 1X1 welke als spil dienst doet.
Punt E -->  zie daar de invloedsfeer van de gele Gann lijn.
Maar voordat punt C-D-E passeren hebben we alweer een tussen bodem en top.
Laten we dat ook even intekenen, misschien dat dan dat vraagteken onder andere duidelijk wordt.
Grafiek 4:

Tja, effe schrikken ... ;)
Ik heb even diverse toppen en bodems ingetekend, u kunt dat zelf top voor bodem voor top doen met de indicator welke ik u heb aangegeven in ta-script.
Wanneer u dat top voor top en/of bodem voor bodem doet terwijl de koers voort -ploetert ,dan wordt u vanzelf het principe duidelijk.
En u zal zien dat de belangrijke omkeer momenten worden aangegeven door de kruisingen van de Gann lijnen.
U weet dan de plaats in tijd waar dit ongeveer zal plaats vinden, mijn andere indicatoren geven dat het exacte moment aan.
Bovenstaande is alleen bedoeld om u even op weg te helpen, en indien u er zich voor inspant zult u het zien, en anders gaat het aan u voorbij.
Wordt vervolgt ..
Vriendelijke groet,
JanS ;)
Jan@Jstas.com.
.
Disclaimer: Bovenstaande zijn slechts ideeŽn, verwachtingen en hersenspinsels. Ze hoeven dan ook helemaal niet te kloppen met de werkelijkheid. Handelen met deze gegevens op de beurs is derhalve voor eigen risico, en wordt afgeraden. U kunt daarbij al uw geld verliezen, en meer dan dat !!