Eclips

 • Terug naar hoofdindex
 •  
 • Een eclips is het verschijnsel waarbij het licht van een hemellichaam tijdelijk wordt afgeschermd door een ander hemellichaam.
 • Vaak wordt eclips verward met occultatie.
 • Vindt er afscherming van zonlicht plaats dan spreken we van eclips, en als dubbelsterren elkaar afdekken dan spreken we van occultatie.
 • Ik heb het hier over een eclips, en dan in dit geval over het afschermen van het zonlicht naar de aarde veroorzaakt door de maan.
 • Dit ziet er dan als volgt uit:

 • De blauwe cirkel om de aarde is de loopbaan van de maan.
 • Als de maan tussen de aarde en de zon instaat is er een plaats op de aarde waar het zonlicht op dat moment niet meer te zien is.
 • De maan is veel kleiner in diameter dan de zon, maar doordat de maan veel dichterbij staat dan de zon lijkt het alsof hun diameters gelijk zijn, (relatief) waardoor de maan op die bepaalde positie het licht van de zon afschermt.
 • Op dat moment spreken we van een zonsverduistering.
 • Een zonsverduistering kan maximaal 7,5 minuten duren.
 • Doordat de banen waarin de aarde en de maan draaien ellipsvormig zijn, varieert ook de afstand zon-maan-aarde.
 • Is de onderlinge afstand "gunstig" dan zien we een totale zonsverduistering.
 • Bij een minder "gunstige" onderlinge afstand (de maan staat iets verder van de aarde en wat dichter naar de zon bijvoorbeeld) kan het echter voorkomen dat er een ring zonlicht om de maan heen zichtbaar blijft.
 • Dit noemen we dan een ringvormige of annulaire zonsverduistering.
 • De schaduw die de maan op de aarde veroorzaakt bij een zonsverduistering is een paar honderd kilometer breed en volgt een gekromd pad terwijl de bewegingen van de planeten er voor zorgt dat de eclips op diverse plaatsen op de aardbol zichtbar zal zijn.
 • Gedurende een totale eclips (kort moment) wordt het donker en de buitenste delen van de zon, genaamd de chromosfeer en de corona, worden dan zichtbaar.
 • Deze chromosfeer en corona worden normaliter overstraald door de fotosfeer.
 • Let op!  Absoluut niet met onbeschermde ogen kijken naar de zon tijdens een eclips.
 • .
 • Andersom kan de aarde natuurlijk ook het zonlicht wegnemen van de maan, waardoor er een maansverduistering plaats vindt.
 • Dit ziet er als volgt uit.

 • Wanneer mogen we nu in Nederland de volgende zonsverduistering verwachten?
 • We weten vanuit de orbit van de maan, dat een zonsverduistering slechts kan voorkomen net voor of bij nieuwe maan.
 • Dit blijkt duidelijk uit het volgende plaatje

 • Immers, alleen net voor nieuwe maan kan de maan tussen de zon en de aarde instaan.
 • Wanneer nu, is er een nieuwe maan en een eclips te verwachten vanuit onze positie hier in Nederland?
 • Ik heb dat even opgezocht voor het belangrijkste gedeelte van Nederland -->  De Veluwe -- Gelderland  ;-))

 • We zien dan dat maandag 03-Oktober een eclips te zien geeft, ringvormig.
 • Uit de volgende tabel  blijkt dat 3 oktober ook nieuwe maan is.

 • De tijden staan erbij vermeld.
 • Ook ziet u dat er staat:--> ringvormig ... en u weet nu wat dat betekent.
 • .
 • Waarom ben ik nu zo geïnteresseerd in de maan-aarde-zon verhouding ?
 • Wel, dat zal blijken uit één van mijn volgende artikeltjes wat gaan over de maan omloop en de negentien jarige cyclus.
 • Een cyclus die heel mooi lange termijn toppen en dalen in het koersverloop van de beurs -indices weergeeft.
 • .
 • Tot de volgende keer ;-))
 • .
 • E-mail -->  Jan@JSTAS.com
 • .
 • .
 • Terug naar hoofdindex.
 • .